CONTENT

 1. Uważał, że w Szadku może zrobić najwięcej – ksiądz Jan Julian Wiatr
  Kazimierz Rulka
 2. Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Część I
  Piotr Szkutnik
 3. Cisi bohaterowie lat wojny i okupacji – rzecz o szkole, której nie było
  Dorota Stefańska
 4. Struktura wielkości prywatnych majątków ziemskich w powiecie sieradzkim przed I wojną światową
  Dariusz Klemantowicz
 5. Patronat parafii w dekanacie szadkowskim w drugiej połowie XVIII w.
  Mieczysław Różański
 6. Zameczek w Wojsławicach
  Jerzy Augustyniak
 7. Ołtarz główny i obraz "Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w kościele szadkowskim – w świetle prac konserwatorskich
  Jacek Królewski
 8. Żydzi w Szadku – rys historyczny
  Jarosław Stulczewski
 9. Walory botaniczne śródleśnego stawu w Wilamowie
  Beata Woziwoda

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA

 1. Archiwalia dotyczące Szadku z lat 1867–1918 w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi
  Ilona Florczak
 2. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Szadku
  Jarosław Stulczewski
 3. Źródła do dziejów parafii w Szadku z roku 1825 (wizyta dziekańska i inwentarz parafii)
  Agata Kaczmarek, Agata Młyńska
 4. Szadek i okolice w latach 1917–1918 we wspomnieniach działaczki społeczno-oświatowej Władysławy Głodowskiej-Sampolskiej
  Ewa Andrysiak
 5. Region szadkowski w badaniach archeologiczno-historycznych
  Adam Rapiejko, Katarzyna Korzeniowska
 6. Parafie dekanatu szadkowskiego i niektóre z dekanatu lutomierskiego (powiat szadkowski) w dawnej statystyce
  Elżbieta Nejman
 7. Maria Sarnik-Konieczna – szadkowianka – architekt – konserwator zabytków (wywiad)
  Bartosz Bartosiewicz

Recent Submissions