Show simple item record

dc.contributor.authorZielińska, Klaudia Alicja
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:14Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24174
dc.description.abstractTransferring the right to make the decision concerning a bank’s resolution onto the international level has long been the bone of contention between the European Union’s Member States. The aim of this article is to provide a review of the discussions on this topic, while attempting to evaluate whether the consensus reached allows the achievement of goals set for the resolution mechanism. The article is composed of five parts. The first part introduces the concept of single supervision over the banking sector and explains the importance of having harmonised resolution rules. The second part discusses the process of reaching a consensus towards the establishment of the Single Resolution Mechanism. That part is followed by a description of the final structure agreed for the mechanism back in 2014. The fourth part outlines the review procedure of the established regulations currently under way. The final part of the article summarises the contents and attempts to identify the core issues that still need to be resolved in order to guarantee reliability of the second pillar of the banking union.en_GB
dc.description.abstractPrzeniesienie prawa decyzji odnośnie likwidacji banku na poziom międzynarodowy od lat stanowi kość niezgody między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem artykułu jest przegląd przebiegu dyskusji na ten temat, przy jednoczesnej próbie oceny, czy osiągnięty konsensus umożliwia realizację celów wyznaczonych dla mechanizmu uporządkowanej likwidacji. Artykuł składa się z pięciu części. Pierwsza przedstawia ideę utworzenia jednolitego nadzoru nad sektorem bankowym oraz kluczowe znaczenie harmonizacji zasad w zakresie uporządkowanej likwidacji banków. Druga część opisuje proces negocjacji na drodze do osiągnięcia konsensusu w sprawie utworzenia Jednolitego Mechanizmu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Następnie opisywany jest ostateczny kształt, jaki nadano temu mechanizmowi w 2014 roku. Czwarta część przedstawia prowadzony obecnie przegląd regulacji odnoszących się do restrukturyzacji i likwidacji banku. Ostatnia część artykułu podsumowuje jego treść, identyfikując równocześnie podstawowe problemy, które muszą zostać rozwiązane, by zapewnić wiarygodność drugiemu filarowi unii bankowej.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;333
dc.subjectSRMen_GB
dc.subjectresolutionen_GB
dc.subjectbanking unionen_GB
dc.subjectcredit institutionsen_GB
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectlikwidacjapl_PL
dc.subjectunia bankowapl_PL
dc.titleQuo Vadis Banking Union? Discussions over the Resolution of Banksen_GB
dc.title.alternativeQuo vadis unio bankowa? Dyskusja nad mechanizmem likwidacji i uporządkowanej restrukturyzacji bankówpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number[185]-194
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, International Business and Trade Department
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesChopin T. (2014), Reforming the European Union: Which methods? Which options?, European Issues and Interviews, http://www.robert‑schuman.eu/en/european‑issues/0320‑reforming‑the‑european‑union‑with‑which‑methods‑what‑are‑the‑options [accessed: 7.04.2017].pl_PL
dc.referencesCouncil of the European Union 17983/13, Press Release 3281st Council meeting. Economic and Financial Affairs, 18 December 2013, Brussels.pl_PL
dc.referencesCouncil of the European Union 2013/0253(COD), 14056/1/13, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Bank Resolution Fund amending Regulation (EU) no. 1093/2010 of the European Parliament and of the Council, 27 September 2013, Brussels.pl_PL
dc.referencesCouncil of the European Union 2013/0253(COD), 14754/13, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Bank Resolution Fund amending Regulation (EU) no. 1093/2010 of the European Parliament and of the Council, 15 October 2013, Brussels.pl_PL
dc.referencesCouncil of the European Union 2013/0253(COD), 17055/13, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Bank Resolution Fund amending Regulation (EU) no. 1093/2010 of the European Parliament and of the Council, 28 November 2013, Brussels.pl_PL
dc.referencesCouncil of the European Union 2013/0253(COD), 17410/13, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Bank Resolution Fund amending Regulation (EU) no. 1093/2010 of the European Parliament and of the Council, 6 December 2013, Brussels.pl_PL
dc.referencesDirective 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) no. 1093/2010 and (EU) no. 648/2012, of the European Parliament and of the Council, Official Journal L 173/190, 12 December 2014.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2012), Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM/2012/0510, Brussels.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2013), Commission proposes Single Resolution Mechanism for the Banking Union, IP/13/674, Brussels.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission 2016/0362(COD), Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/59/EU on loss absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms and amending Directive 98/26/EC, Directive 2002/47/EC, Directive 2012/30/EU, Directive 2011/35/EU, Directive 2005/56/EC, Directive 2004/25/EC and Directive 2007/36/EC, COM(2016) 852 final.pl_PL
dc.referencesFinancial Stability Board (2015), Principles on Loss‑absorbing and Recapitalisation Capacity of G‑SIBs in Resolution. Total Loss‑absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet, http://www.fsb.org/wp‑content/uploads/TLAC‑Principles‑and‑Term‑Sheet‑for‑publication‑final.pdf [accessed: 7.04. 2017].pl_PL
dc.referencesGianviti F., Krueger A.O., Pisani‑ Ferry J., Sapri A., Von Hagen J. (2010), A European mechanism for sovereign debt crisis resolution: a proposal, “Bruegel Blueprint Series”, vol. 10, pp. 3–35, http://bruegel.org/wp‑content/uploads/imported/publications/101109_BP_as_jpf_jvh_A_European_mechanism_for_sovereign_debt_crisis_resolution_a_proposal.pdf [accessed: 0.05.2017].pl_PL
dc.referencesGroen W.P. de (2016), The different legal and operational structures of banking groups in the euro area, and their impact on banks’ resolvability, Economic and Monetary Affairs Committee, Brussels.pl_PL
dc.referencesGros D. (2013), The Bank Resolution Compromise: Incomplete, but Workable?, CEPS Commentary, Brussels.pl_PL
dc.referencesKern A. (2016), The European Central Bank and Banking Supervision: The Regulatory Limits of the Single Supervisory Mechanism, “European Company and Financial Law Review”, vol. 24, no. 13, pp. 467–494.pl_PL
dc.referencesMicossi S. (2013), The new Single Bank Resolution Mechanism of the European Union, VOX CEPR’s Policy Portal, http://voxeu.org/article/eu‑s‑new‑single‑bank‑resolution‑mechanism [accessed: 3.05.2017].pl_PL
dc.referencesPozzolo A.F., Calolari G., Navaretti G.B. (2016), Bail‑in, up to a point, “European Economy. Banks, Regulation, and the Real Sector”, vol. 2, pp. 9–31, http://european‑economy.eu/2016–2/bail‑in‑up‑to‑a‑point/ [accessed: 7.04.2017].pl_PL
dc.referencesPurpose of the single supervisory mechanism (n.d.), https://ec.europa.eu/info/business‑economy‑euro/banking‑and‑finance/banking‑union/single‑supervisory‑mechanism_en [accessed: 6.04.2017].pl_PL
dc.referencesRegulation (EU) no. 1024/2013 specific tasks of the European Central Bank concerning policies on the prudential supervision of credit institutions.pl_PL
dc.referencesRegulation (EU) no. 610/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) no. 1093/2010, Official Journal of the European Union L225, 30 July 2014.pl_PL
dc.referencesRegulation (EU) no. 806/2014 of the European Parliament and the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) no. 1093/2010, L 225/1, Official Journal of the European Union.pl_PL
dc.referencesVeron N. (2015), Europe’s Radical Banking Union, Bruegel Essay and Lectures Series, Bruegel, Brussels.pl_PL
dc.contributor.authorEmailklaudia.a.zielinska@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.333.12
dc.relation.volume1en_GB
dc.subject.jelE58
dc.subject.jelG28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record