SPIS TREŚCI

 1. Methodology of Creating “Knowledge Pills” in the Context of Educational Needs of Students
  Anna Maria Bąkała
 2. The Application of Spatial Analysis Methods in the Real Estate Market in South‑Eastern Poland
  Dorota Dejniak
 3. Determinants of Employee Absence Differentiation
  Małgorzata Striker, Ewa Kusideł
 4. Synchronisation of Price Cycles in European Housing Markets
  Konrad Żelazowski
 5. Bankruptcy Risk Models for Polish SMEs – Regional Approach
  Aneta Ptak‑Chmielewska
 6. Efficient Stock Portfolio Construction by Means of Clustering
  Jerzy Korzeniewski
 7. Usage‑Based Insurance jako instrument przywracania równowagi na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
  Łukasz Kuryłowicz
 8. Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społecznego w Polsce na poziomie NUTS 3 z wykorzystaniem lokalnego indeksu HDI
  Iwona Laskowska, Barbara Dańska‑Borsiak
 9. Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w ujęciu krajowym i lokalnym – studium przypadku
  Katarzyna Suszyńska, Andrzej Muczyński
 10. Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow
  Piotr Lityński
 11. Istotność wskaźników finansowych a credit rating banku w czasie kryzysu
  Patrycja Chodnicka‑Jaworska
 12. Quo Vadis Banking Union? Discussions over the Resolution of Banks
  Klaudia Alicja Zielińska
 13. Capital Market Union – Perspectives on Changes in the Financial System Model in the European Union
  Małgorzata Anna Janicka
 14. Główne linie podziału między Komisją Europejską a Polską w zakresie polityki energetycznej
  Tomasz Motowidlak

Recent Submissions