Show simple item record

dc.contributor.authorMotowidlak, Urszula
dc.date.accessioned2017-11-02T14:23:15Z
dc.date.available2017-11-02T14:23:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23173
dc.description.abstractWith quantitative and qualitative data, and knowing, at a glance, goal, it was an attempt to examine the relationship between the development of road transport and the efficiency of resource use. The analysis has shown that road transport now gained a special status in people’s daily lives. The increased mobility of European citizens caused the greatest responsibility for the transport of energy. This spite of improving the efficiency of these cars and freight transport growth. The projected continued growth of freight transport will contribute to the further changes in the structure of energy consumption by road transport. Despite the high growth rate of energy efficiency improvement of truck drives, the share of demand for fuel by those vehicles will increase in total fuel demand for road transport sector. At the same time the energy consumption of cars will reduce its share in total fuel needs transport. Improvmrnt of energy efficiency of passenger and truck will not offset the increase in demand for energy in road transport. The above regularities define a key challenge facing the transport system – meeting the ever growing demand for energy.en_GB
dc.description.abstractPosiadając dane ilościowe i jakościowe, podjęto próbę zbadania zależności i związków zachodzących między rozwojem transportu a efektywnością wykorzystania zasobów paliwowych, co stanowiło zasadniczy cel artykułu. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że transport drogowy zyskał obecnie szczególny status w życiu codziennym społeczeństwa. Wzrost mobilności mieszkańców Europy spowodował, że samochody osobowe są aktualnie w największym stopniu odpowiedzialne za potrzeby energetyczne transportu drogowego. Stało się tak mimo poprawy efektywności energetycznej tych samochodów oraz wzrostu przewozów towarowych. Prognozowany wzrost przewozów towarowych spowoduje dalsze zmiany w strukturze zużycia energii przez transport samochodowy. Poprawa efektywności energetycznej transportu osobowego i ciężarowego nie zrównoważy wzrostu zapotrzebowania na energię w transporcie drogowym. Przedstawione powyżej prawidłowości wyznaczają kluczowe wyzwanie stojące przed systemem transportowym – sprostanie ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu na energię.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;1
dc.subjecttransporten_GB
dc.subjectroad transporten_GB
dc.subjectmobilityen_GB
dc.subjecttransport fuelsen_GB
dc.subjectenergy efficiencyen_GB
dc.subjectenergy consumption of transporten_GB
dc.subjecttransportpl_PL
dc.subjecttransport drogowypl_PL
dc.subjectmobilnośćpl_PL
dc.subjectefektywność energetycznapl_PL
dc.subjectzużycie energii w transporciepl_PL
dc.titleThe paradox of efficiency in terms of energy needs of road transport in the European Unionen_GB
dc.title.alternativeParadoks efektywności w zakresie potrzeb energetycznych transportu drogowego w Unii Europejskiejpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[61]-72
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Logistics
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.references2050.pl journey to a low carbon future, ed. M. Bukowski, Warszawa 2013, http://np2050.pl/pl/raport/r6-2050-pl-podroz-do-niskoemisyjnej-przyszlosci [access: 12.01.2017].pl_PL
dc.referencesEnergy efficiency trends in the transport sector in the EU, Lessons from the ODYSSEE MURE project, 2012.pl_PL
dc.referencesEnergy, transport and environment indicators, Statistical Pocketbook, European Union, 2015.pl_PL
dc.referencesEU energy, transport and GHG emissions. Trend to 2050, Reference scenario, Directorate-General for Energy and Mobility and Transport, Luxembourg 2013.pl_PL
dc.referencesEU transport in figures, Statistical Pocketbook, Publications Office of the European Union 2015.pl_PL
dc.referencesEurope 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010) 2020, Brussels 2010.pl_PL
dc.referencesLapillonne B., Pollier K., Energy efficiency trends in the transport sector in the EU, Enerdata 2015.pl_PL
dc.referencesLitman T., Well Measured: Developing Indicators for Sustainable and Livable Transportation Planning 5, pdf, http://www.vtpi.org [access: 07.01.2017].pl_PL
dc.referencesMotowidlak U., Transport policy and sustainable development, [in:] Implementation aspects of the implementation of sustainable development, ed. D. Kiełczewski, Publisher of the Higher School of Economics in Bialystok, Bialystok 2011.pl_PL
dc.referencesPienkowski D., The paradox Jevons’aa energy consumption in the European Union, “Problems of Sustainable Development” 2012, Vol. 7, No. 1.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowski A., Transport investments as a factor of sustainable development of the regions in Poland, Publisher Gdynia Maritime University, Gdynia 2013.pl_PL
dc.referencesWhite Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, COM (2011) 144 final, Brussels 2011.pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table [access: 12.01.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://odyssee.enerdata.net/database [access: 27.01.2017].pl_PL
dc.contributor.authorEmailumotowidlak@onet.eu
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.46.05
dc.relation.volume46en_GB
dc.subject.jelO11
dc.subject.jelQ56
dc.subject.jelR41


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record