Czasopismo "Gospodarka w Praktyce i Teorii" zostało stworzone w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego z myślą o popularyzacji osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomii, a w szczególności w celu demonstrowania związków teorii z praktyką gospodarczą. Ostatni numer czasopisma opublikowano w 2018 roku.Nazwa: Gospodarka w Praktyce i Teorii
ISSN: 1429-3730
e-ISSN: 2450-095X
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazywało się: 1997-2018 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more