Show simple item record

dc.contributor.authorStachowicz, Monika
dc.date.accessioned2017-05-16T09:36:49Z
dc.date.available2017-05-16T09:36:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21592
dc.description.abstractThe organization of municipal services, including the choice of the way they are provided, is the responsibility of municipalities. This article presents the organization and the provision of municipal services in five small towns: Brzeziny, Głowno, Konstantynów Łódzki, Łęczyca and Rawa Mazowiecka. The data show that water supply, sewerage, purification, maintenance of greenery and municipal waste management are standard services, although differences occur in both the levels of the dissemination of services and in the density of the transmission networks.en_GB
dc.description.abstractOrganizacja usług komunalnych należy do zadań własnych gminy. W artykule przedstawiono zakres oraz sposób organizacji i świadczenia usług komunalnych, a także porównano taryfy opłat i cen oraz dochody i wydatki budżetowe, związane z sektorem usług komunalnych, w pięciu małych miastach województwa łódzkiego. Z danych wynika m.in., że usługi wodno-kanalizacyjne, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych są w tych miastach standardem, choć wyraźne różnice występują w gęstości sieci przesyłowych oraz w poziomach upowszechnienia usług.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;16
dc.subjectMunicipalityen_GB
dc.subjectmunicipal infrastructureen_GB
dc.subjectlocal public servicesen_GB
dc.subjectGminapl_PL
dc.subjectinfrastruktura komunalnapl_PL
dc.subjectusługi komunalnepl_PL
dc.titleOrganizacja i świadczenie usług komunalnych w małych miastach na przykładzie gmin miejskich województwa łódzkiegopl_PL
dc.title.alternativeOrganization and provision of municipal services in small towns on the example of the municipalities of Łódź Provinceen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number101-118
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAnaliza stanu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Miasto Łęczyca za 2014 r.pl_PL
dc.referencesAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka za 2014 r.pl_PL
dc.referencesAnaliza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Głownie w 2014 r.pl_PL
dc.referencesGinsbert-Gebert A., 1984, Polityka komunalna, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStachowicz M., 2013, System gospodarki komunalnej, [w:] Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (red.), Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStachowicz M., 2014, Finansowanie usług komunalnych z budżetu miasta na przykładzie Łodzi i Kielc, [w:] Uziębło A. (red.), Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Prace Naukowe, 30, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWiśniewska M, 2013, Zarządzanie rozwojem komunalnej infrastruktury technicznej, [w:] Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (red.), Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttp://bip.brzeziny.pl/brz/budzet-i-finanse/wykonanie-budzetu.pl_PL
dc.referencesbip.brzeziny.pl/download/93/15011/analizaodpady2015.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://bip.konstantynow.pl/bip/index.php?t=210id=21883.pl_PL
dc.referenceshttp://bip.konstantynow.pl/bip/index.php?t=200fid=1146.pl_PL
dc.referenceshttp://bip.leczyca.info.pl/.pl_PL
dc.referenceshttps://bip.lodzkie.pl/files/657/uchwaly/392.pdf.pl_PL
dc.referenceshttp://brzeziny.pl/zaklad_uslug_komunalnych_sp_z_oo.php.pl_PL
dc.referenceshttp://ekologia.brzeziny.pl/nowy_system_gospodarki_odpadami.php.pl_PL
dc.referenceshttp://mzwikglowno.pl/.pl_PL
dc.referenceshttp://www.bip.rawamazowiecka.pl/874,sprawozdania-finansowe.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.glowno.bip.net.pl/.pl_PL
dc.referenceshttps://www.glowno.pl/172,miejski-zaklad-komunalny.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.pecleczyca.pl/.pl_PL
dc.referenceshttp://www.pgkimleczyca.pl/index.html.pl_PL
dc.referenceshttp://portal.konstantynow.pl/portal/index.php?t=200id=1073.pl_PL
dc.referenceshttp://www.rawamazowiecka.pl/440,wydzial-gospodarki-komunalnej.html.pl_PL
dc.referenceshttp://www.rawik.pl/.pl_PL
dc.referenceshttp://www.zec.home.pl/.pl_PL
dc.referenceshttp://www.zuk-brzeziny.pl/.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmonika.stachowicz@ujk.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.16.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record