SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Wpływy bizantyńskie w średniowiecznej kulturze bułgarskiej
Wasil Gjuzelew
2. Latyfundia książąt Zbaraskich w XVI i XVII wieku
Zbigniew Anusik
3. Stronnictwo regalistyczne w województwie kijowskim 1780-1782
Witold Filipczak
4. Polsko-radziecki traktat pokojowy zawarty w Rydze w 1921 r. (aspekty poHtyczno-narodowościowe)
Jacek Goclon

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Kilka słów o roli rekinów, galeoi (γαλεσί), w kuchni greckiej antyku i wczesnego Bizancjum
Maciej Kokoszko
2. „Klątwa na Mahometa i jego opowieści i wszystkich, którzy wierzą w nie!” - prześladowania chrześcijan przez Umajjadów w Syrii na podstawie „Chronografii” Teofanesa Wyznawcy
Błażej Cecota

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. „Apicius. A critical edition with an introduction and an English translation of the Latin recipe text Apicius”, eds. Christopher Grocock and Sally Grainger, Prospect Books, Blackawton, Totnes, Devon 2006, ss. 414
Maciej Kokoszko, Katarzyna Gibel
2. Jonathan Shepard, „Nespokojni săsedi. Bălgaro-vizantijska konfrontacija. Obmen i săżitelstvo prez srednite vekove”, perev. L. Genova, Universitetsko Izdatelstvo „Sv. Kliment Ochrydski”, Sofia 2007, ss. 231
Mirosław J. Leszka
3. Henryk Kocój, „Plany II rozbioru Polski w polityce Berlina w latach 1791–1792”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 526
Katarzyna Bucholc-Srogosz
4. Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, „Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne (październik 1938 – maj 1945)”, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 651 + 3 nlb.
Andrzej M. Brzeziński
5. Jan Związek, „Rzeczywistość historyczna w kazaniach”, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2009, ss. 746
Andrzej J. Zakrzewski

PRO MEMORIA

1. Profesor Waldemar Ceran (7 IX 1936 – 20 VI 2009)
Paweł Filipczak

Recent Submissions