CONTENT

 1. Health-Related Guality of Life: Theory and Measurement
  Zygfryd Juczyński
 2. Self-concept and Subjective Well-being of Visually Impaired Adolescents
  Bogna Kędzierska
 3. PTSD and negative emotions as consequences of various types of traumatic events among fire-fighters
  Bohdan Dudek, Jerzy Koniarek, Maria Szymczak
 4. PTSD symptoms after the delivery in women who delivered alone or accompanied by their partners
  Eleonora Bielawska-Batorowicz, Klaudia Szembek
 5. A Comparison of Type A Behaviour Pattern in Cardiovascular High Risk and Normal Adolescents
  Nina Ogińska-Bulik
 6. Psychological effects of intra-familial sexual abuse on children
  Katarzyna Walęcka-Matyja, Karolina Kossakowska-Petrycka, Małgorzata Ledwoń
 7. Organisational stress
  Waldemar Świętochowski
 8. Gender and styles of communicative behaviours
  Agnieszka Lipińska-Grobelny
 9. Psychoactive drugs during pregnancy and breast-feeding
  Cornelia Thiels
 10. Quality and sense of life in patients participating in the methadone programme and in those aspiring it
  Jan Szałański, Agnieszka Wyrwich
 11. The oculomotor system in the processing of visual information
  Jan Młodkowski
 12. Report of the 28th International Congress of Psychology in Beijing, China
  Nina Ogińska-Bulik
 13. Report of the Society for Research in Child Development Biennial Meeting, Atlanta (USA), April, 7–10, 2005
  Karolina Kossakowska-Petrycka
 14. Report of international conference in Szczecin (Poland) devoted to the problem of mentally disabled person on market
  Henryk Skłodowski, Magdalena Śmilgin

Recent Submissions

 • Psychological effects of intra-familial sexual abuse on children 

  Walęcka-Matyja, Katarzyna ORCID; Kossakowska-Petrycka, Karolina; Ledwoń, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Referat poświęcony jest psychologicznym konsekwencjom seksualnego wykorzystywania dzieci w rodzinie. Wprowadza w tematykę przemocy seksualnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem kazirodztwa i jego determinanty. ...
 • Report of the 28th International Congress of Psychology in Beijing, China 

  Ogińska-Bulik, Nina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  28 Międzynarodowy Kongres Psychologii odbył się w Pekinie, w Chinach w dniach 8–13 sierpnia 2004 r. Kongres ten odbywał się pod auspicjami Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych. Siedzibą było nowoczesne Centrum ...
 • Report of international conference in Szczecin (Poland) devoted to the problem of mentally disabled person on market 

  Skłodowski, Henryk; Śmilgin, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Międzynarodowa Konferencja w Szczecinie zorganizowana została dnia 25 stycznia 2005 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Celem konferencji była popularyzacja idei integracji osób z ...
 • Report of the Society for Research in Child Development Biennial Meeting, Atlanta (USA), April, 7–10, 2005 

  Kossakowska-Petrycka, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Tegoroczny zjazd naukowy – 2005 Biennial Meeting organizowany przez Society for Research in Child Development (SRCD) odbył się w dniach 7–10 kwietnia w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Konferencja podejmowała problematykę ...
 • A Comparison of Type A Behaviour Pattern in Cardiovascular High Risk and Normal Adolescents 

  Ogińska-Bulik, Nina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Celem podjętych badań było ustalenie czy młodzież z rozpoznanymi czynnikami ryzyka niedokrwiennej choroby serca różni się˛ od młodzieży bez takich czynników w zakresie nasilenia zachowań typu A oraz ustalenie związku między ...
 • The oculomotor system in the processing of visual information 

  Młodkowski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Widzenie jest tylko jednym z wielu, choć niewątpliwie najważniejszym czynnikiem orientacji człowieka w otaczającej go rzeczywistości. Proces widzenia charakteryzuje naprzemienny cykl pozyskiwania sygnałów. Na korową analizę ...
 • Psychoactive drugs during pregnancy and breast-feeding 

  Thiels, Cornelia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Cel. Prezentacja zasad leczenia zaburzeń psychicznych u kobiet w okresie reprodukcyjnym. Metoda. Analiza prac przeglądowych i wyników prowadzonych badań Rezultaty. Sole litu, karbamazepina i kwas walproinowy nie powinny ...
 • Gender and styles of communicative behaviours 

  Lipińska-Grobelny, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Celem badań jest analiza związku między płcią psychologiczną określaną Inwentarzem Płci Psychologicznej (IPP) Kuczyńskiej a stylami zachowań komunikacyjnych z Macierzy Stylów Społecznych Merrilla i Reida. W badaniu ...
 • Organisational stress 

  Świętochowski, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Tematem prezentowanego artykułu jest stres charakteryzujący organizacje, szczególnie organizacje typu biznesowego. Autor uzasadnia tezę, że zjawisko stresu może dotyczyć nie tylko jednostki, ale także innych struktur, m. ...
 • Quality and sense of life in patients participating in the methadone programme and in those aspiring it 

  Szałański, Jan; Wyrwich, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Celem tej pracy było ustalenie, czy osoby uzależnione od opiatów, uczestniczące co najmniej rok w programie metadonowym w porównaniu z osobami uzależnionymi od opiatów, które nie uczestniczą w takim programie, przejawiają ...
 • PTSD symptoms after the delivery in women who delivered alone or accompanied by their partners 

  Bielawska-Batorowicz, Eleonora ORCID; Szembek, Klaudia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Poród jest przez rosnącą liczbę badaczy traktowany jako doświadczenie traumatyczne. Najważniejszym elementem koncepcji porodu jako wydarzenia traumatycznego jest poczucie kontroli nad przebiegiem wydarzeń i związane z nimi ...
 • PTSD and negative emotions as consequences of various types of traumatic events among fire-fighters 

  Dudek, Bohdan; Koniarek, Jerzy; Szymczak, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Strażacy należą˛ do grupy zawodowej, której członkowie są, z powodu nałożonych na nich obowiązków, prawie codziennie narażeni na zdarzenia traumatyczne. Stres doświadczany w takich sytuacjach może prowadzić do rozwoju ...
 • Self-concept and Subjective Well-being of Visually Impaired Adolescents 

  Kędzierska, Bogna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  W badaniach empirycznych prowadzonych w nurcie tzw. ,,psychologii szczęścia’’ jedną z coraz częściej wykorzystywanych kategorii, jest kategoria zadowolenia z życia (subjective well-being) (Czapiński, 1994; Diener, 1996; ...
 • Health-Related Guality of Life: Theory and Measurement 

  Juczyński, Zygfryd (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  W medycynie pojęcie jakości życia związanej ze zdrowiem (HRQOL) odnosi się do zdrowia somatycznego i psychicznego jednostki. Lekarze używają często pojęcia HRQOL do pomiaru skutków chorób przewlekłych u pacjentów w celu ...