CONTENT

 1. Elementy bałtyckie i wschodniosłowiańskie w przygotowywanym słowniku nazw terenowych północno-wschodniej Polski
  Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska, Nijola Kolis, Teresa Jasińska, Elżbieta Smułkowa
 2. Nazwy własne i formy od nich derywowane w XVI-wiecznych przekładach tekstów ewangelicznych
  Danuta Bieńkowska
 3. Nazwy kulturowe na Pomorzu Gdańskim
  Edward Breza
 4. Patronimika ormiańskie w XVII-wiecznym Zamościu
  Mieczysław Buczyński
 5. Terminy chrześcijańskie odbite w staropolskich antroponimach
  Aleksandra Cieślikowa
 6. Elementy obcojęzyczne w antroponimii dawnego starostwa mielnickiego i łosickiego
  Leonarda Dacewicz
 7. Xpиcтиянcки eлeмeнти в aнтpoпoнимичнaтa cиcтeмa нa Пoпoвcкo cпopeд дaнни oт дaнъчни peгcитpи oт XVI и XVII в.
  Liliana Dimitrowa-Todorowa
 8. Elementy łacińskie w przezwiskach uczniowskich
  Kazimierz Długosz
 9. Elementy obce w hydronimii Pomorza Szczecińskiego (nazwy "staroeuropejskie")
  Jerzy Duma
 10. O Międzynarodowej encyklopedii onomastyki
  Ernst Eichler
 11. Apelatywno-antroponimiczne struktury z sufiksem – ajlo
  Sławomir Gala
 12. - Elementy obce w polskim nazewnictwie miejskim
  Kwiryna Handke
 13. За некой несловенски суфикси во изведенки од лични имиьа во мазуринската крмчща
  Ilieva Krassimira
 14. Polskie nazwy geograficzne z naglosowym Niem-//Nieme-
  Ewa Jakus-Borkowa
 15. Mechanizmy zapożyczeń nazw osobowych pochodzenia niemieckiego w staropolszczyźnie
  Zygmunt Klimek
 16. Polské elementy v souëasné ceské antroponymii
  Miloslava Knappovâ
 17. Elementy białoruskie i ukraińskie ojkonimii polsko-wschodnio-słowiańskiego pogranicza
  Michał Kondratiuk
 18. Toponimiczne bazy polskie i obce (na przykładzie Kieleckiego i Radomskiego
  Danuta Kopertowska
 19. Obce nazwy osobowe w polskiej literaturze pięknej
  Czesław Kosyl
 20. Imiona genetycznie łacińskie w chrześcijańskiej antroponimii staropolskiej
  Maria Malec
 21. Německé lexikálni jednotky v českých pomistnich jménech
  Jana Matúšová
 22. Nazwy terenowe typu Ameryka, Korea, Sachalin na obszarze Polski
  Jan Mączyński
 23. Mechanizm zapożyczania imion własnych w języku polskim
  Kazimierz Michalewski
 24. Obce elementy językowe w południowośląskiej toponimii i mikrotoponimii
  Robert Mrózek
 25. Zapożyczone nazwy drzew w toponimii polskiej
  Krystyna Nowik
 26. Obce nazwy własne w polskiej oraz polskie w "szacie" językowej (z problematyki kalkowania w zakresie nazw własnych)
  Jerzy Obara
 27. Obca terminologia w nazwach terenowych
  Karel Oliva
 28. Slovotvorné adaptace německých pomistnich jmen v české anoikonomii
  Jana Pleskalová
 29. Ślady etnonimów słowiańskich z elementem obcym w nazewnictwie polskim
  Hanna Popowska-Taborska
 30. Bałtycko-bałkańskie analogie w nazewnictwie geograficznym Warmii i Mazur
  Anna Pospiszyl
 31. Rozmieszczenie nazw miejscowych pochodzenia bałtyckiego na wschód od Wisły
  Rozalia Przybytek
 32. Elementy ukraińskie w toponimii polskiej i w toponimii Polski
  Janusz Rieger
 33. Nazwy własne obcego pochodzenia w Historii Aleksandra z 1510 roku
  Izabela Różycka
 34. Co to jest nazwa obca
  Kazimierz Rymut
 35. Niemieckie nazwy miejscowe w Polsce
  Ewa Rzetelska-Feleszko
 36. Tюpкcкиe элeмeнты в pyccкoй aнтpпoнимин
  Aleksandra Superanskaja
 37. Adaptacja obcych elementów językowych w nazwiskach opoczyńskich
  Genowefa Surma
 38. Analiza stylistyczna nazewnictwa w Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza
  Łucja Maria Szewczyk
 39. Przezwiska rozpowszechnione przez radio i telewizję
  Iwo Szlesiński
 40. K hranici domáciho a ciziho v onymii
  Rudolf Šrámek
 41. Nazwy geograficzne pochodzenia łacińskiego i romańskiego na obszarze Polski
  Bogdan Walczak
 42. Elementy pochodzenia obcego w antroponimii łużyckiej
  Walter Wenzel
 43. Kształtowanie się polonijnego systemu antroponimicznego w Stanach Zjednoczonych
  Elżbieta Wierzbicka
 44. Nazwy przewozowych opłat celnych w polskiej toponimii
  Barbara Wołowik
 45. O nazwiskach obcych w XVII- i XVIII-wiecznym Chełmnie
  Adam Wróbel
 46. Nazewnictwo zachodnioeuropejskie w piśmiennictwie i języku polskim (od czasów najdawniejszych do końca XV w.)
  Zofia Zierhofferowa, Karol Zierhoffer

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Nazwy przewozowych opłat celnych w polskiej toponimii 

  Wołowik, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Der Aufsatz behandelt Namen von Zollgebühren für Straßenbenutzung mit fremden Basen, die in polnischer Toponymie begegnen. Diese Namen, die mit der Tätigkeit des Menschen Zusammenhängen, informieren auf spezifische Art ...
 • Analiza stylistyczna nazewnictwa w Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza 

  Szewczyk, Łucja Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Die Analyse von Namen fremder Provenienz in Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego hat gezeigt, daß sie eine wichtige stilistische Kategorie darstellen. Die genannten Namen wurden hier auf biblische Art stilisiert. Man ...
 • Co to jest nazwa obca 

  Rymut, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Den fremden Charakter einiger Elemente in der polnischen Namengebung kann man unterschiedlich betrachten, je nachdem, wie man die Frage formuliert: ob fremd zu etwas, oder für jemand, oder aber zu einem gewissen Zeitpunkt ...
 • Kształtowanie się polonijnego systemu antroponimicznego w Stanach Zjednoczonych 

  Wierzbicka, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Americans of Polish origin very often change their Polish first names and surnames into some English equivalents. This process began very long ago, but the peak of it occured in the thirties of the twentieth century. ...
 • Elementy ukraińskie w toponimii polskiej i w toponimii Polski 

  Rieger, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Polnisch-ukrainische Sprachkontakte resultieren sowohl aus der unmittelbaren Nachbarschaft als auch aus der ukrainischen Expansion nach Westen bzw. der polnischen Expansion nach Osten. Von diesen kontakten zeugen u. a. ...
 • Bałtycko-bałkańskie analogie w nazewnictwie geograficznym Warmii i Mazur 

  Pospiszyl, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Das Referat betrifft altpreußische geographische Namen, die hypothetische Entsprechungen in balkanischen Toponymen auf ehemaligen Wohngebieten der antiken Daker und Thraker haben. Als Vergleichsmaterial wurden Beispiele ...
 • Obce nazwy własne w polskiej oraz polskie w obcej „szacie" językowej (z problematyki kalkowania w zakresie nazw własnych) 

  Obara, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Es werden hier einige theoretische Probleme erörtert, die mit der Kalkierung von Eigennamen Zusammenhängen. Es besteht wenig Interesse daran unter den Forschern; der Verfasser versucht die Ursachen zu ergründen. Der ...
 • Elementy pochodzenia obcego w antroponimii łużyckiej 

  Wenzel, Walter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Mit „fremd” sind alle jene Elemente gemeint, die sich nicht aus frühaltsorb. bzw. urslaw. Sprachmitteln erklären lassen. An erster Stelle sind die auf christlichen Taufnamen meist hebräischer, griechischer oder lateinischer ...
 • Nazwy geograficzne pochodzenia łacińskiego i romańskiego na obszarze Polski 

  Walczak, Bogdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Sur le territoire de la Pologne on trouve des noms géographiques d’origine roumaine, latine, italienne et française. Seulement les noms roumains (paraissant uniquement dans les Carpathes) sont assez nombreux, relativement ...
 • Zapożyczone nazwy drzew w toponimii polskiej 

  Nowik, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Der Aufsatz behandelt die in historischer Zeit von entlehnten Baumbezeichnungen abgeleiteten Toponyme, wobei die ersteren gemeinpolnischen, wie akacja (Akazie), jaśmin (Jasmin), Kasztan (Kastanie), morela (Aprikose), ...
 • Imiona genetycznie łacińskie w chrześcijańskiej antroponimii staropolskiej 

  Malec, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Im Aufsatz wurden Namen lateinischer Herkunft dargestellt, die in altpolnischen Quellen als Personennamen aus dem Gebiet Polens auftreten. Es wurde auf deren Genese und Form aufmerksam gemacht - auch der Anpassungsmodus ...
 • Toponimiczne bazy polskie i obce (na przykładzie Kieleckiego i Radomskiego) 

  Kopertowska, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Der Aufsatz betrifft polnische und fremde toponymische Basen in lokalen Namen zweier angrenzender Regionen von Kielce und Radom. Zur Diskussion steht hier vor allem das zahlenmäßige Verhältnis der beiden Arten von Basen ...
 • Elementy białoruskie i ukraińskie w ojkonimii polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza 

  Kondratiuk, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  В статье рассматриваются примеры влияния белорусского и украинского языков на ойконимию Польши в зоне польско-восточнославянского пограничья. от Августовского канала на севере по бассейн реки Сан на юге. Здесь до сих пор ...
 • Elementy łacińskie w przezwiskach uczniowskich 

  Długosz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Der Aufsatz betrifft Spitznamen unter Schülern, die lateinische Elemente enthalten, wobei über 500 Belege aus mehreren Ober- und einigen Hochschulen verwertet werden konnten. Die wichtigsten Ursachen für deren Gebrauch ...
 • Patronimika ormiańskie w XVII-wiecznym Zamościu 

  Buczyński, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Im Artikel werden die vom 17. Jahrhundert gestammten Personennamen der Armenier, welche zu Zamość angekommen sind und hier besiedelt haben. Ihre Wanderung vom Vaterland nach Zamość war sehr allmählich und aus mehreren ...
 • K hranici domáciho a ciziho v onymii 

  Śramek, Rudolf (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  The limit between the domestic (D) and foreign (F) on the level o f proprium genesis is not identical with that being on the level of synchronous communicative aplication of names. Therefore, the level of the proprial ...
 • Adaptacja obcych elementów językowych w nazwiskach opoczyńskich 

  Surma, Genowefa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Die Anpassung fremder Sprachelemente an das polnische Sprachsystem wurde durch bestimmte kulturelle Tendenzen in Polen (wie Latinisierung slawischer und Polonisierung lateinischer Namen im Alt- und Mittelpolnischen), ...
 • Niemieckie nazwy miejscowe w Polsce 

  Rzetelska-Feleszko, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Der Aufsatz erfaßt synthetisch das, was man heute von deutschen Ortsnamen in Polen weiß. Die Verfasserin beschränkt sich auf Namen vom Typ Kreuzburg, die vollends deutschen Mustern entsprechen, und sieht von Namen ab, ...
 • Nazwy własne obcego pochodzenia w Historii Aleksandra z 1510 roku 

  Różycka, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Im Referat wurden fremde Namen besprochen, die der ersten polnischen Übersetzung aus dem Latein von Historia Aleksandra Wielkiego, króla Macedonii (Geschichte Alexanders des Großen, König von Mazedonien), einem ...
 • Nazwy terenowe typu Ameryka, Korea, Sachalin na obszarze Polski 

  Mączyński, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  In Polen kommen zahlreiche Namen vom Typ Ameryka, Kanada, Korea, Madera, Sachalin, Syberia vor. Es handelt sich also um Namen, die Entsprechungen außerhalb polnischer Grenzen haben, sei es als Kontinenten-, Länder-, ...

View more