Show simple item record

dc.contributor.authorAmbroziak, Ewa
dc.contributor.authorJakubiec, Tomasz
dc.date.accessioned2015-12-15T08:20:24Z
dc.date.available2015-12-15T08:20:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15539
dc.description.abstractThe paper presents an analysis of human migration and its main economic and social factors in Polish voivodeships. The main reason of migration is based on differences in the standards of living in different locations. Important factors indicating difference are unemployment rates, average gross wages, housing conditions and access to education. This paper also presents description of econometric model – estimation results confirm correlation between migration balance and socioeconomic factors.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w praktyce i teorii;1
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.subjectprzemieszczenia wewnętrzne ludnościpl_PL
dc.subjectczynniki wzrostupl_PL
dc.subjectrozwój społeczno-gospodarczypl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectJEL: O15pl_PL
dc.titleWpływ wybranych czynników społeczno-gospodarczych na saldo migracji, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiegopl_PL
dc.title.alternativeThe Influence of Selected Socio-Economic Factors on Migration Balance, Including Particular Analysis for Voivodeship of Lodzpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012pl_PL
dc.page.number[5]-20pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Ekonometrii, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Ekonomii Rozwoju, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesDomański R., Teoretyczne podstawy geografi i ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, [online], http://www.stat.gov.pl/bdl.pl_PL
dc.referencesKufel T., Ekonometria: rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesŁoboda J., Grykienia S., Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych IV, Uniwersytet Wrocławski, IG ZGSiE, ZZP, Wrocław 1999.pl_PL
dc.referencesMaddala G. S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMichalski W., Studium relacji funkcjonalnych i przestrzennych pomiędzy Warszawą i Łodzią, Studia Regionalne nr 22, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesRaport na temat wielkich miast Polski, PWC, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSobczyński M., Problemy integracji nowego województwa łódzkiego, Studia Regionalne nr 25, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesStrzelecki Z., Procesy demografi czne u progu XXI wieku Polska a Europa, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesWelfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesZdrojewski E. Z., Wpływ migracji defi nitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975 – 1996, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.pl_PL
dc.relation.volume30pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record