Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom ukazał się w 1989 r., zastępując wydawane od 1981 roku Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum Atrium et Librorum. Problematyka artykułów publikowanych w Acta Universitatais Lodziensis. Folia Librorum skupia się na zagadnieniach szeroko pojętej nauki o książce, informatologii, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz nauki o kulturze i religii.

Nazwa: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
ISSN: 0860-7435
e-ISSN: 2450-1336
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 1989 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

News

Folia Librorum nr 30/2020(1)

Collections in this community

Recent Submissions

View more