Now showing items 1-10 of 1

    małżeństwa (1)
    migracje (1)
    Polska (1)
    procesy ludnościowe (1)
    przemiany demograficzne (1)
    przemiany ludnościowe (1)
    przełom XX i XXI wieku (1)
    płodność (1)
    rozwody (1)
    umieralność (1)