Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Pedagogiczne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego 

  Chojnowski, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-08-20)
  W książce analizuję teorię dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem jej pedagogicznych implikacji dla współczesnych nauk społecznych. Koncepcja ta znalazła uznanie w świecie naukowym, ...
 • Andropauza czy kryzys wieku średniego: Jakość życia mężczyzn 50+ 

  Jarecka , Karolina; Bielawska-Batorowicz, Eleonora ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-06-08)
  Monografia dotyczy psychologicznych i społecznych skutków zmian hormonalnych doświadczanych w okresie średniej dorosłości – andropauzy, która zdecydowanie rzadziej niż menopauza jest przedmiotem badań nauk społecznych. ...
 • Uwarunkowania relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości 

  Szymańska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  Publikacja z zakresu psychologii rodziny. Autorka koncentruje się na zagadnieniu relacji między rodzeństwem we wczesnej dorosłości. Na podstawie rezultatów badań własnych została stworzona pierwsza polska autorska typologia ...
 • Dobro-wolność – refleksje z czasu pandemii i nie tylko – wypowiedź o charakterze autoetnograficznym 

  Józefowski, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
  The author of the article is a visual creator describing his creative activity during the pandemic period. He places it in the space of his previous achievements. It does so with the awareness of creating source material ...
 • #dużeinstytucjekulturywpandemii #filharmonieteatrymuzeawinternecie 

  Sasin, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
  Author presents the activity of selected Polish large cultural institutions – theatres, museums, philharmonic halls – during COVID-19 pandemic with particular reference to the changes in their offer and internet activity. ...
 • Wpływ społecznej izolacji na pracę artystów i nauczycieli 

  Sass, Tamara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
  The article is devoted to defining and understanding the changes caused by the pandemic that have occurred and are still taking place in the work of artists and teachers. The conclusions were formulated on the basis of ...
 • Kreatywność w czasach zarazy: od twórczej produktywności do wycofania 

  Szmidt, Krzysztof J.; Modrzejewska-Świgulska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
  The authors describe the different attitudes of amateur and professional creators in the face of the coronavirus pandemic and limitations related to the compulsion of social isolation. Taking into account the three main ...
 • Jak zanurzyć dziecko w muzyce – czyli media we wspomaganiu akulturacji małego dziecka podczas zajęć opartych na teorii Edwina Eliasa Gordona 

  Justyńska, Martyna; Majewska-Owczarek, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
  The text discusses the issue of musical acculturation of a young child in the Edwin Elias Gordon’s concept of teaching music in the time of distance learning, which is difficult for most parents and teachers. The authors ...
 • Samotność w procesie twórczym. Twórczość w pandemii 

  Grabowska-Nogala, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
  Based on the scientific literature and the results of the research conducted by the author, the first part of the article deals with the topic of loneliness, different ways of defining it and its relationship with the ...
 • Wprowadzenie 

  Sasin, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
 • Kultura i twórczość w czasach zarazy: Doświadczenie pandemii a aktywność artystyczna z punktu widzenia twórcy i odbiorcy 

  Sasin, Magdalena; Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
  Inicjatywa cyklicznego publikowania prac w ramach serii „Twórczość i Edukacja” wyrosła z potrzeby stworzenia miejsca spotkania badaczy i praktyków zainteresowanych rozwijaniem oraz wspieraniem zdolności twórczych dzieci, ...
 • Beefem w koronawirusa – o tym, jak polski hip-hop ratował świat 

  Sieczych-Kukawska, Aleksandra; Płusa, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
  The subject of the text is the charity music initiative #Hot16Challenge2 initiated during the coronavirus pandemic by Polish rappers. The authors of the text look at the action in its initial phase, trying to reflect the ...
 • „Kultura na wynos”. Ośrodek Kultury Górna w wirtualnej przestrzeni kultury w okresie pandemii 

  Dawidowicz, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
  The author of the article, head of the local cultural centre in Łódź, presents preliminary conclusions formulated on the basis of first months of work during pandemic and lockdown. Successive phases of remote work and ...
 • W poszukiwaniu zdalnej wersji edukacji kulturalnej 

  Bilski, Dobrosław; Bilska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
  Cultural education is mainly carried out by cultural institutions and schools. This article is a form of common reflection two employees of such entities. It is a spontaneous reflection after four months of remote cultural ...
 • Świat sztuki w czasach pandemii. Antologia strategii 

  Karczewski, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
  The article is an attempt to register the changes that have been occurred in the global world of visual art under the influence of coronavirus pandemic. The author formulates the anthology of strategies implemented by ...
 • Zbyt wrażliwi, żeby tworzyć? Wpływ wybuchu pandemii na twórczość profesjonalnych artystów 

  Janiszewska-Szczepanik, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
  In the article I discuss the issue of dependence of the need to create on the need for safety according to selected theories of needs, and also I indicate possible reactions of artists to the situation of external threat. ...
 • Doświadczenia biograficzne kobiet odnoszących sukcesy zawodowe: Warunki uczestnictwa społecznego 

  Kos, Ewa Arleta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-04-05)
  W późnonowoczesnym społeczeństwie, w warunkach wciąż zmieniającej się rzeczywistości, przebieg życia wymaga kontroli. Jednostka musi czuwać, by nie przegapić szansy lub zagrożenia. Jest to istotne zarówno w wymiarze ...
 • Aktywność asystentów rodziny: Analiza narracji w ujęciu transwersalnym 

  Kamińska-Jatczak, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-05-13)
  Monografia zawiera rozważania dotyczące aktywności asystentów rodzinnych. Autorka podejmuje próbę połączenia teorii naukowej – transwersalnej analizy aktywności Jeana-Marie Barbiera – z rozważaniami asystentów z pola ...
 • Sąd nad demoralizacją nieletnich: Konteksty wychowawcze 

  Szczepanik, Renata; Jaros, Agnieszka; Staniaszek, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-03-15)
  Publikacja dotyczy interwencji sądowych w przypadku stwierdzenia objawów demoralizacji nieletnich, a także dorastających dzieci, które z różnych powodów nabyły status „podsądnej młodzieży”. Nieprzypadkowo autorki używają ...
 • Przymus tworzenia w narracjach artystów. Perspektywa psychopedagogiczna 

  Janiszewska, Agnieszka (2023)
  Centralnym przedmiotem rozważań w dysertacji pt. „Przymus tworzenia w narracjach artystów. Perspektywa psychopedagogiczna” jest charakterystyka silnej potrzeby tworzenia – przymusu tworzenia – oraz znaczenie tej potrzeby ...

View more