Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.contributor.authorSuliborski, Andrzej
dc.date.accessioned2015-06-17T10:31:19Z
dc.date.available2015-06-17T10:31:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9912
dc.description.abstractŁódź wśród wielkich miast w Polsce jest ośrodkiem specyficznym. Miasto powstałe w wyniku żywiołowych procesów XIX‐wiecznej industrializacji, jest bardzo dobrym przykładem do badań przemian struktur wewnątrzmiejskich. Cechą charakterystyczną Łodzi kształtującej się w warunkach XIX‐wiecznego kapitalizmu oraz w okresie socjalistycznym było istnienie dużych różnic społecznych w jej przestrzeni. Podstawowym problemem badawczym stawianym w pracy jest pytanie o kierunek i zakres (uwarunkowania, procesy tempo, efekty) różnicowania się przestrzeni miejskiej w okresie transformacji w kontekście oddziaływania procesów globalizacji i lokalnych. Dążeniem autorów opracowania było dokonanie jak najszerszej interpretacji powstających w mieście dysproporcji w odpowiednio zidentyfikowanych wcześniej przestrzeniach miejskich. W strukturze pracy wydzielono cztery zasadnicze części. W części pierwszej zarysowano podstawy teoretyczne badań nad dysproporcjami. Drugą część opracowania stanowi obszerny zbiór wyników badań nad czynnikami i mechanizmami powstawania dysproporcji wewnątrzmiejskich. Kolejną część stanowią cztery teksty ukazujące studia przypadku dysproporcji w wybranych fragmentach miasta o odmiennych funkcjach społeczno‐gospodarczych. Czwarta, ostania część opracowania poświęcona jest wybranym skutkom dysproporcji w przestrzeni miejskiej. W zakończeniu zinterpretowano wyniki badań w kontekście funkcjonowania miasta jako przestrzeni dysproporcji społecznych i gospodarczych.pl
dc.description.sponsorshipPraca finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040)pl
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeńpl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleDysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutkipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holderCopyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznejpl
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznejpl
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record