Show simple item record

dc.contributor.authorZielińska, Katarzynaen
dc.contributor.authorJakubowska-Gabara, Janinaen
dc.contributor.authorKołodziejek, Jeremien
dc.date.accessioned2015-06-17T08:35:29Z
dc.date.available2015-06-17T08:35:29Z
dc.date.issued2011-03-04en
dc.identifier.issn1730-2366
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9875
dc.description.abstractThe aim of the study was to present "Herbarium" computer database. The basic goal of construction of the database was gathering and analysing of archival and contemporary floristic data referring to the area of Central Poland. Registered information considers the stands and characteristic biological and ecological traits of particular taxa. Life forms, indices of ecological requirements, the phytogeographical elements, protection and threat status are among them. The database enables the presentation of geographical distribution of taxa in the area of Central Poland with the cartogram method based on the grid of 2 km2 according to the Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland (Atpol).en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesFolia Biologica et Oecologica;6en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectfloristic dataen
dc.subjectcartogram methoden
dc.subjectCentral Polanden
dc.titleAdaptation of the "Herbarium" Computer DataBase to Archiving and Analysis of Floristic Dataen
dc.page.number145-150en
dc.contributor.authorAffiliationZielińska Katarzyna - Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Łódź, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polanden
dc.contributor.authorAffiliationJakubowska-Gabara Janina - Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Łódź, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polanden
dc.contributor.authorAffiliationKołodziejek Jeremi - Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Łódź, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Polanden
dc.referencesEllenberg, H., Weber, H. E., Düll, R., Wirth, V., Werner, W., Paulissen, D. 1992. Indicator values of plants in Central Europe. Scripta Geobotanica 18: 1-258.en
dc.referencesFaliński, J. B. 1990. Kartografia geobotaniczna. Cz. 1. Zagadnienia ogólne, kartografia florystyczna i fitogeograficzna. PPWK im. E. Romera, Wrocław-Warszawa, pp. 1-284.en
dc.referencesJakubowska-Gabara, J. 2005. Vascular Flora of Central Poland-Diversity, Changes, Threats. Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe, In: K. Czyżewska, J. Hereźniak (eds), University of Łódź Press, Łódź, pp. 19-30.en
dc.referencesJakubowska-Gabara, J., Pisarek, W. 1997. Materiały do flory naczyniowej Polski Środkowej. Fragm. Flor. Geobot., ser. Polonica 4: 9-15.en
dc.referencesJakubowska-Gabara, J., Witosławski, P., Zielińska, K. 2009. Flora naczyniowa-różnorodność, zmiany, zagrożenia. In: J. K. Kurowski (ed.), Szata roślinna Polski środkowej. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Wydawnictwo EKO-GRAF, Łódź, pp. 57-80.en
dc.referencesKornaś, J. 1968. Geograficzno-historyczna klasyfikacja roślin synantropijnych. Mat. Zakł. Fitosocj. Stosow. UW, Warszawa-Białowieza 25: 33-41.en
dc.referencesKurowski, J. K. 1986. Ocena stanu ochrony flory w rezerwatach przyrody Polski Środkowej. Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 3: 205-224.en
dc.referencesMowszowicz, J. 1978. Conspectus florae Poloniae Medianae (plantae vasculare). Przegląd flory Polski Środkowej (rośliny naczyniowe). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 395.en
dc.referencesOlaczek, R. 1974. Materiały do flory Polski Środkowej. Zesz. Nauk. UŁ, Ser. II, 54: 27-39.en
dc.referencesRaunkiaer, C. 1934. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography. Oxford University Press, Oxford, p. 632.en
dc.referencesZając, A. 1978. Założenia metodyczne Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Wiad. Bot. 22: 145-155.en
dc.referencesZając, A., Zając, M. (eds) 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Instytut Botaniki UJ, Kraków, pp. 1-715.en
dc.referencesZarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, pp. 1-183.en
dc.identifier.doi10.2478/v10107-009-0013-2en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record