Show simple item record

dc.contributor.authorGirjatowicz Józef P.pl
dc.date.accessioned2015-06-17T07:20:19Z
dc.date.available2015-06-17T07:20:19Z
dc.date.issued2013en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9853
dc.description.abstractOn the basis of available published materials and his own research, the author identifies the 27 most attractive springs in the Polish Lowlands. He describes their most important landscape and tourism assets - the relief of the spring outlet area, landforms, the character of the spring itself and the accompanying tourism infrastructure. The article presents available data regarding the water discharged by the springs: volume, temperature, colour and medicinal properties; as well as pointing to associated interesting natural features, examples of religious architecture and historical curiosities. The distribution of springs in the Polish Lowlands is uneven, with the majority found in the area of the morainic uplands, as well as in deeper river valleys and lake troughsen
dc.description.abstractNa podstawie materiałów opublikowanych i własnych badań wyszczególniono 27 źródeł na niżu polskim najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym. Opisano najważniejsze ich walory krajobrazowe i turystyczne – rzeźba miejsca wypływu wody, rodzaj utworów, charakter obudowania źródła i towarzysząca im infrastruktura turystyczna. W miarę możliwości podawano także wydajność źródła, temperaturę wody, jej kolor, właściwości lecznicze oraz zwrócono uwagę na ciekawe obiekty przyrodnicze, obiekty kultu religijnego i ciekawostki historyczne związane ze źródłem. Rozmieszczenie tych źródeł na niżu polskim jest nierównomierne. Najwięcej ich występuje w rejonie wysoczyzn morenowych oraz w głęboko wciętych dolinach rzecznych i rynnach jezior.pl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesTourism;1en
dc.subjectspringsen
dc.subjectlandscape and tourism assetsen
dc.subjectPolish Lowlandsen
dc.subjectźródłapl
dc.subjectwalory krajobrazowe i turystycznepl
dc.subjectniż polskipl
dc.titleAtrakcyjne turystycznie źródła na niżu polskimpl
dc.title.alternativeTouristically-attractive springs in the polish lowlandsen
dc.typeArticle
dc.page.number49-57en
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczeciński Zakład Hydrografii i Gospodarki Wodnejpl
dc.referencesALEXANDROWICZ Z., DRZAŁ M., KOZŁOWSKI S., 1975, Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce, Studia Naturae 26.en
dc.referencesBAJKIEWICZ-GRABOWSKA E., MIKULSKI Z., 2006, Hydrologia ogólna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesBAŚCIK M., URBAN J., 2007, Konserwatorska ochrona źródeł w Polsce, [in:] Źródła Polski - wybrane problemy krenologiczne, P. Jokiel, P. Moniewski, M. Ziułkiewicz (eds.), Uniwersytet Łódzki, Łódź.en
dc.referencesCHEŁMICKI W., JOKIEL P., MICHALCZYK Z., MONIEWSKI P., 2010, Rozmieszczenie i wydajność źródeł w Polsce, [in:] Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, A. Magnuszewski (ed.), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 69, 2.en
dc.referencesCHOIŃSKI A., KANIECKI A., 1996, Wody Ziemi, Wyd. Kurpisz, Poznań.8889132en
dc.referencesDOMIAN G., KUPIEC M., 2010, Źródła, [in:] Księga Puszczy Bukowej, G. Domian, K. Ziarnek (eds.), Wyd. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Szczecin.en
dc.referencesDYNOWSKA I., 1986, Regionalne zróżnicowanie źródeł w Polsce, Folia Geographica, 18, Ser. Geographica Physica, Kraków.en
dc.referencesDYNOWSKA I., TLAŁKA A., 1982, Hydrografia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesFORYSIAK J., MONIEWSKI P., 2006, „Piękne Źródło” w Imielniku, [in:] Źródła - środowiskowe aspekty badań, P. Moniewski, P. Tomalski, M. Ziułkiewicz (eds.), Uniwersytet Łódzki, Łódź.en
dc.referencesGŁĄBIŃSKI Z. (ed.), 2009, Tajemnice krajobrazów Pomorza Zachodniego, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.en
dc.referencesJACKOWSKI A. (ed.), 1998, Miejsca święte Rzeczypospolitej, Wyd. Znak, Kraków.en
dc.referencesJOKIEL P., MONIEWSKI P., ZIUŁKIEWICZ M. (ed.), 2007, Źródła Polski - wybrane problemy krenologiczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź.en
dc.referencesKONDRACKI J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesKRYGIER M. (ed.), 2007, Turystyczna encyklopedia Polski, Wyd. Pascal, Bielsko-Biała.en
dc.referencesKWIATEK J., LIJEWSKI T., 1993, Polska. Podręczny leksykon geograficzny, „Troja”, Toruń.en
dc.referencesLIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2008, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.en
dc.referencesŁĘCKI W., 2005, Kanon krajoznawczy Polski, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa.en
dc.referencesMAIK W. (ed.), 2000, Polska I, Wyd. Kurpisz, Poznań.en
dc.referencesMAKSYMIUK Z., MELA S., 1995, Źródła Polski Środkowej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 20.en
dc.referencesMARCINEK K., CHRUŚCICKI D., 1976, Przewodnik po Polsce, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa.en
dc.referencesMIKULSKI Z., 1965, Zarys hydrografii Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesMILEWSKA M.I. (ed.), 1998, Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesMONIEWSKI P., 2004, Źródła okolic Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.en
dc.referencesMONIEWSKI P., TOMALSKI P., ZIUŁKIEWICZ M. (eds.), 2006, Źródła - środowiskowe aspekty badań, t. I, Uniwersytet Łódzki, Łódź.en
dc.referencesOLACZEK R., 2008, Skarby przyrody i krajobrazu Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.en
dc.referencesPASIECZNY R., BAJCAR A., OMILANOWSKA M., 2008, Atrakcje turystyczne Polski, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.en
dc.referencesPOLESZCZUK G., ZAMOSNA J., ZIARNEK K., 1997, Monitoring wód źródliskowych w Szczecińskim Parku Krajobrazowym, Przegląd Przyrodniczy, 9 (1-2).en
dc.referencesSTARKEL L. (ed.), 1999, Geografia Polski - środowisko przyrodnicze, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesWIŚNIEWSKI W., 1998, Lecznicze źródełka w miejscach sakralnych, Instytut Teologiczny Księży Marianów, Kraków.en
dc.referencesŻELAWSKI J., 2010, Odwiedził Brzesko, Instytut Teologiczny Księży Marianów, Kraków.en
dc.contributor.authorEmailgirjatjp@univ.szczecin.plen
dc.identifier.doi10.2478/tour-2013-0005en
dc.relation.volume23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record