Show simple item record

dc.contributor.authorTanaś, Sławojpl
dc.date.accessioned2015-06-17T07:20:15Z
dc.date.available2015-06-17T07:20:15Z
dc.date.issued2013en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9849
dc.description.abstractThe article considers the influence of acts of terror and war crimes on both the development of tourism, or a lack of it. Terrorist attacks, the victims of which are tourists as well as local citizens, constrain or completely prevent tourism development. Terrorism is then a barrier to the development of the tourism economy. With time, however, memory of the crime and its victims, due to documentation and commemoration, may become an impulse to organize spaces which will be included in tourismen
dc.description.abstractAutor zwraca uwagę na wpływ aktów terroru i zbrodni wojennych na regresję i rozwój turystyki. Ataki terrorystyczne, ofiarami których są turyści, oraz zbrodnie wobec ludności cywilnej ograniczają lub całkowicie hamują rozwój turystyki. Terroryzm jest więc barierą rozwoju gospodarki turystycznej. Z czasem jednak pamięć o zbrodni i jej ofiarach, w wyniku podjętych działań dokumentujących i upamiętniających, może stać się impulsem do organizowania przestrzeni, które będą odwiedzane w ramach podróży turystycznych lub krajoznawczych.pl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesTourism;1en
dc.subjectthanatourismen
dc.subjectterrorismen
dc.subjectgenocideen
dc.subjectremembranceen
dc.subjecttourism spaceen
dc.subjecttanatoturystykapl
dc.subjectterroryzmpl
dc.subjectludobójstwopl
dc.subjectpamięćpl
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl
dc.titleZnaczenie ludobójstwa i terroru w turystyce poznawczejpl
dc.title.alternativeThe meaning of genocide and terror in cognitive tourismen
dc.typeArticle
dc.page.number7-16en
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmupl
dc.referencesALSARAYREH M., JAWABREH O., HELALAT M., 2010, The Influence of Terrorism on the International Tourism Activities, European Journal of Social Sciences, 13/1, pp. 145-160.2en
dc.referencesBACZWAROW M., NAPIERAŁA T., 2002, Wpływ wydarzeń 11 września 2001 r. na turystykę światową, Turystyka i Hotelarstwo, 1, pp. 75-90.en
dc.referencesBEECH J., 2009, Genocide tourism, [in:] R. Sharpley, P.R. Stone (eds.), The darker side of travel: The theory and practice of dark tourism, Channel View Publications, Bristol, pp. 207-223.en
dc.referencesBERBEKA J. (ed.), 2012, Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Proksenia, Kraków, 177 pp.en
dc.referencesBOLECHÓW B., 2002, Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 539 pp.en
dc.referencesBRUNETEAU B., 2005, Wiek ludobójstwa, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa, 224 pp.en
dc.referencesEDMONDS CH., MAK J., 2006, Terrorism and Tourism in the Asia Pacific Region: Is Travel and Tourism in a New World after 9/11?, East-West Center Working Papers. Economics Series, 86, pp. 29.en
dc.referencesEncyklopedia terroryzmu, Muza SA, Wyd. Bellona, Warszawa, 745 pp.en
dc.referencesGlobalny kodeks etyki w turystyce (Global Code of Ethics for Tourism), rezolucja A/RES/406(XIII), Santiago, Chile, 27.09.-1.10.1999.en
dc.referencesLENNON J., Foley M., 2000, Dark tourism: The attraction of death and disaster, Continuum, London, 184 pp.en
dc.referencesŁABUSZEWSKI T. (ed.), 2012, Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956, IPN, Warszawa, 632 pp.en
dc.referencesSHARPLEY R., STONE P.R. (eds.), 2009, The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism, Aspects of Tourism Series, Channel View Publications, Bristol, 275 pp.en
dc.referencesSEATON A., 1996, Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism, International Journal of Heritage Studies, 2(4), pp. 234-244.en
dc.referencesSTONE P.R., 2009, Dark Tourism: Morality and New Moral Spaces, [in:] R. Sharpley, P.R. Stone (eds.), The darker side of travel: The theory and practice of dark tourism, Channel View Publications, Bristol, pp. 56-74.en
dc.referencesSTONE P.R., 2011, Dark tourism: towards a new post-disciplinary research agenda, International Journal of Tourism Anthropology, 1(3/4), pp. 318-332.en
dc.referencesSTONE P.R., 2012, Dark Tourism and Significant Other Death: Towards a model of mortality mediation, Annals of Tourism Research, 39(3), pp. 1565-1587.en
dc.referencesSTRZEMIENIECKI R., 1994, Powrót bombardierów, Wprost, 11/09, pp. 51.en
dc.referencesTANAŚ S., 2006, Tanatoturystyka - kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, Peregrinus Cracoviensis, 17.en
dc.referencesTANAŚ S., 2011, Pamięć i śmierć w przestrzeni turystycznej, [in:] J. Kolbuszewski (ed.), Problemy współczesnej tanatologii, 15, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, 267, pp. 129-137.en
dc.referencesTANAŚ S., 2012, Edukacyjne i wychowawcze aspekty tanatoturystyki, [in:] Z. Rudnicki (ed.), Ars moriendi. Ars vivendi. Ars educandi, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, pp. 427-442.en
dc.referencesUNWTO Tourism Highlights, 2013, Edition.en
dc.referencesWILLIAMS P., 2007, Memorial Museums: The Global Rush to Commemorate Atrocities, Berg Publishers, pp. 236.en
dc.contributor.authorEmailslatan@geo.uni.lodz.plen
dc.identifier.doi10.2478/tour-2013-0001en
dc.relation.volume23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record