Show simple item record

dc.contributor.authorŚwieca, Andrzejen
dc.contributor.authorBrzezińska-Wójcik, Teresaen
dc.contributor.authorJóźwik Marta, Jolantaen
dc.contributor.authorKrukowska, Renataen
dc.contributor.authorSkowronek, Ewaen
dc.contributor.authorTucki, Andrzejen
dc.date.accessioned2015-06-17T07:10:23Z
dc.date.available2015-06-17T07:10:23Z
dc.date.issued2014-11-20en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9844
dc.description.abstractThe article presents the results of studies on the tourist space of the Lublin Region conducted so far by employees of the Department of Regional Geography and Tourism at the Faculty of Earth Sciences and Spatial Management of the Maria Curie-Skłodowska University. The studies, regarding the environmental and cultural tourist values, the level of management and transport accessibility, as well as selected elements of the tourism policy of the local authorities, permitted the determination of the tourist potential of spatial units (administrative and physicogeographical) with various importance and character. Areas with varied degrees of attractiveness were distinguished based on their tourist potential. Those classified as attractive and very attractive were described in detail in terms of: the degree of development of the tourist function, functional types of spatial units, perception of tourist space by users, and attitudes of the local community towards the development of tourism.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.subjecttourist spaceen
dc.subjectperceptionen
dc.subjectattitudesen
dc.subjecttourist potentialen
dc.subjectLublin Regionen
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl
dc.subjectpercepcja przestrzenipl
dc.subjectpostawypl
dc.subjectpotencjał turystycznypl
dc.subjectLubelszczyznapl
dc.titleWybrane aspekty przestrzeni turystycznej Lubelszczyznypl
dc.title.alternativeSelected Aspects of the Tourist Space of the Lublin Region (Case Study)en
dc.page.number83-90en
dc.contributor.authorAffiliationŚwieca Andrzej - Department of Regional Geography and Tourism Faculty of Earth Sciences and Spatial Management University of Maria Curie-Skłodowskaen
dc.contributor.authorAffiliationBrzezińska-Wójcik Teresa - Department of Regional Geography and Tourism Faculty of Earth Sciences and Spatial Management University of Maria Curie-Skłodowskaen
dc.contributor.authorAffiliationJóźwik Marta Jolanta - Department of Regional Geography and Tourism Faculty of Earth Sciences and Spatial Management University of Maria Curie-Skłodowskaen
dc.contributor.authorAffiliationKrukowska Renata - Department of Regional Geography and Tourism Faculty of Earth Sciences and Spatial Management University of Maria Curie-Skłodowskaen
dc.contributor.authorAffiliationSkowronek Ewa - Department of Regional Geography and Tourism Faculty of Earth Sciences and Spatial Management University of Maria Curie-Skłodowskaen
dc.contributor.authorAffiliationTucki Andrzej - Department of Regional Geography and Tourism Faculty of Earth Sciences and Spatial Management University of Maria Curie-Skłodowskaen
dc.referencesBRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2012, Produkty geoturystyczne w województwie lubelskim jako przykład działań innowacyjnych, poszerzających dotychczasową ofertę turystyczną regionu, [in:] D. Jegorow, A. Niedużak (eds), Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, T. 1, CIVIS, Chełm, pp. 127-148.en
dc.referencesBUTLER R.W., 1980, The concept tourism area cycle of evolution: implications for management of resources, Canadian Geographer, 24 (1), pp. 5-12. doi: 10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.xen
dc.referencesDOXEY G.V., 1975, A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and research inferences, The Impact of Tourism, Travel Research Association Sixth Annual Conference Proceedings, San Diego, CA, pp. 57-72.en
dc.referencesŁĘCKI W. (ed.), 2005, Kanon krajoznawczy Polski, Wyd. PTTK „Kraj”, 2nd issue, Warszawa.en
dc.referencesKRUKOWSKA R., 2009, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie - funkcja turystyczna regionu, Folia Touristica, 21, pp. 165-184.en
dc.referencesKRUKOWSKA R., 2012, Innowacyjne działania promocyjne w zakresie rozwoju turystyki aktywnej w województwie lubelskim, [in:] D. Jegorow, A. Niedużak (eds), Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, T. 1, CIVIS, Chełm, pp. 83-97.en
dc.referencesKRUKOWSKA R., KRUKOWSKI M., 2009, Ocena atrakcyjności turystycznej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Annales UMCS, B, 64, 1, pp. 77-96.en
dc.referencesLANKFORD S.V., HOWARD D., 1994, Developing a tourism impact attitude scale, Annals of Tourism Research, 21(1), pp. 121-139. doi: 10.1016/0160-7383(94)90008-6en
dc.referencesLISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87-103.en
dc.referencesLISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, 9, 1, pp. 51-73.en
dc.referencesPAGE J.C., HALL C.M., 2003, Managing Urban Tourism, Prentice Hall, Harlow, 416 pp.en
dc.referencesPAWŁOWSKI A., TUCKI A., 2010, Ocena potencjału turystycznego oraz analiza ruchu turystycznego na terenie gminy Kazimierz Dolny, Urząd Miasta Kazimierz Dolny.en
dc.referencesPRZYBYSZEWSKA-GUDELIS R., GRABISZEWSKI M., IWICKI S., 1979, Problematyka waloryzacji i zagospodarowania miejscowości krajoznawczych w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa, 160 pp.en
dc.referencesRocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2013, GUS, Rok LXXIII, Warszawa.en
dc.referencesRocznik statystyczny województwa lubelskiego, 2012, Urząd Statystyczny w Lublinie, Rok XXXVII, Lublin.en
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy”, Dz.U. Nr 86, poz. 573, pp. 5311-5312.en
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny”, Dz.U. Nr 86, poz. 574, pp. 5313-5314.en
dc.referencesSKOWRONEK E., 2012, Budowanie innowacyjności oferty turystycznej województwa lubelskiego w zakresie turystyki kulturowej, [in:] D. Jegorow, A. Niedużak (eds), Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, t. 1, CIVIS, Chełm, pp. 126.en
dc.referencesSKOWRONEK E., WOŁOSZYN W., 2006, Socio-economic factors effect on the cultural landscape development of the Roztocze region, [in:] E. Skowronek, W. Wołoszyn, T. Speck, K.M. Born (eds.), Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze, Wyd. Kartpol s.c., Lublin, pp. 81-97.en
dc.referencesSKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., KRUKOWSKA R., 2009, Oceny przestrzeni społecznej Lublina, [in:] J. Styk (ed.), Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Waloryzacja. Wytwarzanie. Użytkowanie. Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. IX, Wyd. UMCS, Lublin, pp. 81-93.en
dc.referencesSKOWRONEK E., WOJCIECHOWSKI K.H., ŚWIECA A., 2006, The history of the ethnic transformations of the Lublin Region, [in:] E. Skowronek, W. Wołoszyn, T. Speck, K.M. Born (eds), Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze, Wyd. Kartpol s.c., Lublin, pp. 33-47.en
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2009, Regionalne zróżnicowanie geosystemów zlewni rzecznych środkowowschodniej Polski w świetle badań odpływu roztworów, Prace i Studia Geograficzne, 41, pp. 205-218.en
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., 2011, Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej miasta Lublina, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 231-244.en
dc.referencesŚWIECA A., SKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., KRUKOWSKA R., 2009, Ocena przestrzeni turystycznej Lublina przez turystów i mieszkańców, Polish Journal of Sport and Tourism, 16, 4, pp. 235-246.en
dc.referencesŚWIECA A., KRUKOWSKA R., TUCKI A., SKOWRONEK E., BRZEZIŃSKA- WÓJCIK T., KOCIUBA W., JÓŹWIK M.J., 2012, Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin region - case study, Annales UMCS, B, 67, 1, pp. 219-244.en
dc.referencesŚWIECA A., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., GRABOWSKI T., KAŁAMUCKI K., KRUKOWSKA R., TUCKI A., 2013, Turystyka i edukacja w Roztoczańskim Parku Narodowym w jego otulinie, [in:] R. Reszel, T. Grądziel (eds), Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek, Wyd. RPN, Zwierzyniec.en
dc.referencesTUCKI A., 2009, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, Annales UMCS, B, 64, 1, pp. 11-31.en
dc.referencesTUCKI A., 2013, Wizerunek i atrakcyjność turystyczna Lublina. Raport z badania przeprowadzonego na terenie lublina w dniach 15.06-09.09.2013 r., Lublin, 50 pp.en
dc.referencesTUCKI A., SOSZYŃSKI D., 2013, Postawy społeczności lokalnej miasta Kazimierz Dolny wobec rozwoju turystyki, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, t. XXXIV: Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, PAEK, pp. 245-252.en
dc.referencesTUCKI A., SKOWRONEK E., KRUKOWSKA R., 2013, Ocena postaw społeczności lokalnej do rozwoju turystyki na przykładzie Zwierzyńca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, pp. 347-357.en
dc.referencesZarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii, Monitor Polski Nr 50, poz. 417, pp. 648-649. http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/ (20.12.2013).en
dc.referenceswww.stat.gov.pl (20.12.2013).en
dc.contributor.authorEmailandrzej.swieca@poczta.umcs.lublin.plen
dc.identifier.doi10.2478/tour-2014-0010en
dc.relation.volume24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.