Show simple item record

dc.contributor.authorSokołowski, Dariuszen
dc.date.accessioned2015-06-17T07:10:22Z
dc.date.available2015-06-17T07:10:22Z
dc.date.issued2014-11-20en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9843
dc.description.abstractTourism is often seen as an important factor in local development. The good or relatively good financial standing of tourist gminas and their inhabitants is usually emphasised while the positive impact of tourism on the development of infrastructure and other effects generally seen as favourable. What is less often emphasised are the problems associated with the development of tourism. The purpose of this article is to recognise the consequences of tourism development in a gmina of high tourism and recreation value and set them against the opinions of its inhabitants.en
dc.description.abstractTurystyka często postrzegana jest jako ważny czynnik rozwoju lokalnego. Zwykle podkreśla się dobrą bądź względnie dobrą sytuację finansową gmin turystycznych i ich mieszkańców, pozytywny wpływ turystyki na rozwój infrastruktury i inne efekty oceniane generalnie jako korzystne. Nieco rzadziej akcentuje się związane z rozwojem turystyki problemy. Celem artykułu jest rozpoznanie konsekwencji rozwoju funkcji turystycznej w gminie o dużych walorach turystyczno-wypoczynkowych i skonfrontowanie ich z opiniami jej mieszkańców.pl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.subjecttourismen
dc.subjectlocal developmenten
dc.subjectcoastal areasen
dc.subjectturystykapl
dc.subjectrozwój lokalnypl
dc.subjecttereny nadmorskiepl
dc.titleRozwój turystyki w gminie nadmorskiej w świetle danych obiektywnych i opinii jej mieszkańców. Przykład gminy Krokowapl
dc.title.alternativeDevelopment of Tourism in a Coastal Gmina in Terms of Objective Data and the Inhabitants’ Opinions: The Example of the Gmina of Krokowaen
dc.page.number75-82en
dc.contributor.authorAffiliationNicolaus Copernicus University in Toruń Department of Spatial Management and Tourismen
dc.referencesCHABOWSKA M., 2013, Rozwój gminy Krokowa pod wpływem funkcji turystycznej, unpublished Master Thesis, Wydział Nauk o Ziemi, UMK, Toruń.en
dc.referencesCZERWIŃSKI J., 2006, Turystyka. Wybrane zagadnienia, PWSZ, Wałbrzych.en
dc.referencesGOŁEMBSKI G., 2002, Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Akademia Ekonomiczna, Poznań.en
dc.referencesMAJEWSKI J., LANE B., 2001, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.en
dc.referencesRÓŻYCKI P., 2006, Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.en
dc.contributor.authorEmailsokol@umk.plen
dc.identifier.doi10.2478/tour-2014-0009en
dc.relation.volume24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.