Show simple item record

dc.contributor.authorStankiewicz, Katarzyna
dc.contributor.authorŻurek, Anna
dc.date.accessioned2015-06-12T13:57:56Z
dc.date.available2015-06-12T13:57:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9714
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;17
dc.titleObraz Polki/Polaka w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego „Hurra!!! Po polsku”pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[495]-505pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernikapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławskipl_PL
dc.referencesBartmiński J., Panasiuk J., 2001, Stereotypy językowe, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 371–395.pl_PL
dc.referencesBurkat A., Jasińska A., 2005, Hurra!!! Po polsku 2 (A2), Prolog, Kraków.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., 1998, Czy istnieje w podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców wyraźny obraz Polski i Polaków? (Próba znalezienia stereotypów), „Język a Kultura”, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 278–295.pl_PL
dc.referencesGudykunst W., Kim Y. Y. (red.), 1984, Methods for Intercultural Communication Research. International and Intercultural Communication Annual, Vol. VIII.pl_PL
dc.referencesKowalewski J., 2008, „Sześciu pijaków szukało budki z piwem”. Analiza treści kulturowych w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, „Języki Obce w Szkole”, z. 1, s. 21–32.pl_PL
dc.referencesMałolepsza M., Szymkiewicz A., 2006, Hurra!!! Po polsku 1 (A1), Prolog, Kraków.pl_PL
dc.referencesPiekot T., Żurek A., 2007, Ideologie w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego, referat wygłoszony na konferencji „Oblicza komunikacji 2. Ideologie w słowach, gestach i obrazach”, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSawicka G., 1998, Funkcje stereotypu w nominacji językowej, „Język a Kultura”, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 146–154.pl_PL
dc.referencesStandardy wymagań egzaminacyjnych, 2003, MENiS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStereotyp Polaka i Europejczyka. Komunikat z badań, 2001, CBOS, Warszawa [online], http://www.cbos.pl, (stan z 02.09.2008).pl_PL
dc.referenceshttp://www.socrates.org.pl/ (stan z 01.10.2008).pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record