SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Pałac późnobizantyński i jego ceremoniał
Ruth Macrides
2. Sejmiki ziemi nurskiej 1780–1786
Witold Filipczak
3. U progu przełomu politycznego w obradach Sejmu Wielkiego w początkach drugiej połowy roku 1790
Wojciech Szczygielski
4. Maria Zarębińska-Broniewska (1904–1947). Autorka, pisarka, więzień Oświęcimia
Adrian Uljasz
5. Władysław Strzemiński – seria kolaży Moim przyjaciołom Żydom. Doświadczenia wojny, żal i smutek
Eleonora Jedlińska
6. Polskie Stronnictwo Ludowe „Nowe Wyzwolenie” w świetle sprawozdań Komitetów Wojewódzkich PPR i Wojewódzkich Komitetów PPS (czerwiec 1946 – styczeń 1947)
Tomasz Skrzyński
7. Sabotaż w Polsce 1944/1945–1956
Mirosław Romański

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Surowce i produkty żywnościowe w klasztorze paulinów w Wielgomłynach na początku XVIII w. w świetle księgi wydatków oraz inwentarza
Piotr Szkutnik
2. Struktura społeczna ludności województwa poznańskiego w świetle powszechnych spisów ludności II RP
Arkadiusz Rzepkowski
3. Przyczyny obecności Ukraińców w Armii Polskiej w ZSRR (1941–1942), Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusie we Włoszech
Taras Pylypovych

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Arabia, Greece and Byzantium. Cultural Contacts in Ancient and Medieval Times. Proceedings of the: International Symposium on the Historical Relations between Arabia, the Greek and Byzantine World (5th century BC – 10th century AD) Riyadh, 6–10 December, 2010, eds A. Al-Helabi, D.G. Letsios, M. Al-Moraekhi, A. Al-Abduljabbar, vol. I (ss. 449) – II (ss. 414), Riyadh 2012
Błażej Cecota
2. Mirosław J. Leszka, Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893–927, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 368 [=Byzantina Lodziensia XV]
Maciej Kokoszko
3. Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 676 (Zbigniew Anusik)
Witold Filipczak
4. Obłęd czy brak alternatywy? Uwagi na marginesie najnowszej książki Piotra Zychowicza - Piotr Zychowicz, Obłęd ’44, czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2013, ss. 511
Przemysław Waingertner

KRONIKA NAUKOWA

1. O polskich zesłańcach na Syberii w XIX–XX w. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Problemy rosyjsko-polskiej historii i dialog kultur, Szuszenskoje 5–6 września 2013 r.
Albin Głowacki
2. Historyk i cyberprzestrzeń. Prezentacja opracowania źródłowego Profesora Tadeusza Epszteina pt. Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r. w „Statystyce” Andrzeja Grabianki, Warszawa, 20 stycznia 2014 r.
Ewelina Kostrzewska

Contents, Inhalt, Table des matières, Cодержание

Recent Submissions