Now showing items 21-23 of 23

  • Psychotherapy as Interaction Process. An Empirical Attempt 

   Czyżewski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Autor przedstawia swe obserwacje dotyczące półrocznego okresu rozwoju grupy terapeutycznej, kładąc naciek na charakter interakcji między terapeutą a pacjentem. Podjęta próba analizy empirycznej korzysta z perspektywy ...
  • The Social Production of Experience 

   Czyżewski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Artykuł przedstawia hipotezę dotyczącą wpływu reguł doświadczenia potocznego na wytwarzanie doświadczeń przekraczających — w potocznym mniemaniu — granice doświadczenia zdroworozsądkowego. Rozwalane są konkretne przykłady ...
  • Re-definitions of Self in Concentration Camps 

   Konecki, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
   Artykuł dotyczy problemu redefinicji jaźni wród więźniów obozów koncentracyjnych. Redefinicja jaźni to przyjęcie do prezentacji siebie autokoncepcji wytworzonych w instytucji obozu. W artykule poddano analizie przykłady ...