Show simple item record

dc.contributor.authorPilichowski, Andrzej
dc.date.accessioned2015-05-23T06:43:45Z
dc.date.available2015-05-23T06:43:45Z
dc.date.issued1980
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9048
dc.description.abstractW artykule podejmuje się problematykę funkcjonowania zespołów rolników indywidualnych w Polsce. Zespoły to, powstające w nowym kształcie na wsi polskiej od 19?1 r. — stanowiły u połowie lat siedemdziesiątych zjawisko znaczne liczebnie. Poprzez tworzenie i rozwijanie tego typu kooperacji zamierzano osiągnąć kilka celów, takich jak poprawa struktury agrarnej gospodarstw chłopskich, wzrost produkcji, rolnej, włączanie elementów kolektywnych w system chłopskiej produkcji rolnej, wreszcie stworzenie kolejnych obiektywnych przesłanek do realizacji niechłopskiego stylu życia na wsi ( szczecinie ważne dla młodzieży). Celem niniejszego artykułu jest próba - dokonana w oparciu o badania empiryczne 100 zespołów rolników indywidualnych, określenia i analizy społecznych stymulatorów i barier rozwoju i właściwego funkcjonowania badanych zespołów. Wyróżniając - wśród objętych badaniem - zespoły działające oraz zespoły nie działające, dokonuje się-próby ustalania istotnych ich cech w płaszczyznach: genetycznej, strukturalnej i funkcjonalnej. Najistotniejszymi cechami zespołów działających okazało się« występowanie różnego rodzaju celów wspólnych, zespołowych, wielkość form strukturalnych zespołu ujmowanego jako grupa społeczna oraz duża efektywność i skuteczność działania zarówno w płaszczyźnie produkcyjnej, jak i społecznej, tak w sytuacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, przejawiających się V kontaktach z odpowiednia! instytucjami oraz- ludnością wsi. Natomiast szczególnie istotną barierą okazał się rodzaj utrzymywanych przez zespoły kontaktów z otoczeniem, w tym przede wszystkim z instytucjami obsługi wsi i rolnictwa. ' V zakończeniu formułuje się wnioski dotyczące miejsca i roli zespołów w układzie społeczno-ekonomicznym polskiego rolnictwa.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;1
dc.titleTeams of Individual Farmers - Stimulators and Barrierspl_PL
dc.title.alternativeZespoły rolników indywidualnych - stymulatory i barierypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number125-138pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstitute of Sociology, University of Łódźpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record