Show simple item record

dc.contributor.authorMajer, Andrzej
dc.date.accessioned2015-05-20T09:06:49Z
dc.date.available2015-05-20T09:06:49Z
dc.date.issued1980
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8991
dc.description.abstractArtykuł zawiera analizę wyników badań zakresu wiedzy oraz oceny dotyczące przykładów mieszkalnej i niemieszkalnej zabudowy o walorach historycznych, a także o profilu współczesnym - w lokalny« środowisku zamieszkania. Zbiorowością, w której rejestrowano postawy, byli mieszkańcy 4 z różnicowanych pod względem, losów historycznych i cech społeczno-demograficznych gmin. W trzech ośrodkach centralnych - siedzibach władz gmin - zachowały się obiekty zabytkowe o dużych walorach architektonicznych. We wszystkich gminach udział nowej zabudowy mieszkalnej jest dość wysoki, choć na ogół odznacza się średnim standardem użytkowym i wyposażeniem techniczno-sanitarnym. Badania miały za zadanie ustalenie, jakie cechy społeczne i zawodowe mieszkańców zróżnicowanych obszarów oraz jakie składniki postaw wobec innych elementów lokalnego środowiska - wyznaczają postawy i stosunek do przykładów starej 1 nowej zabudowy we własnym środowisku zamieszkania. Okazało się, że mimo postępu urbanizacji technicznej, społecznej i kulturowej postawy wobec starej zabudowy nie zmieniły charakteru percepcji typowej dla mieszkańców wsi, a mianowicie znane są i oceniane głównie walory techniczne - użytkowe; rzadziej natomiast wartości dawności i autentyzmu. Postawy przybierają więc kształt pragmatyczny nawet w tych gminach, gdzie atrakcyjność i obiektywna wartość obiektów Jest wkomponowana w świadomość mieszkańców. Brak jest w postawach niemal zupełnie sentymentalizmu i automatyzmu pozytywnego wartościowania - charakterystycznych dla percepcji mieszkańców miasta. W postawach wobec nowej zabudowy dominuje pozytywna i negatywna ocena wartości estetycznych, a nie funkcjonalnych czy użytkowych. Dostrzegane 1 pozytywnie oceniane są najczęściej takie walory, jak estetyka stanu utrzymania, czystość; rzadziej natomiast cechy architektury. Społeczne i zawodowe cechy mieszkańców gmin wpływają na ich postawy w niewielkim stopniu. Silniej natomiast takie czynniki, jak ogólna ruchliwość przestrzenna i pozalokalna aktywność zawodowa.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;1
dc.titleAttitudes towards Type of Building-Up in Local Environmentpl_PL
dc.title.alternativePostawy wobeo zabudowy w lokalnym środowiskupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number95-109pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstitute of Sociology, University of Łódźpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record