Now showing items 1-1 of 1

    • Teams of Individual Farmers - Stimulators and Barriers 

      Pilichowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1980)
      W artykule podejmuje się problematykę funkcjonowania zespołów rolników indywidualnych w Polsce. Zespoły to, powstające w nowym kształcie na wsi polskiej od 19?1 r. — stanowiły u połowie lat siedemdziesiątych zjawisko znaczne ...