Show simple item record

dc.contributor.authorWtorkowska, Maria
dc.date.accessioned2015-05-14T07:33:11Z
dc.date.available2015-05-14T07:33:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8791
dc.description.abstractThe article is devoted to comparative phraseology. The author compares Polish and Slovene phraseological units which include the words byk – bik, wół – vol, krowa – krava, cielę – tele. She analyses their usage and metaphorical meaning in both languages. The result of the analysis is a list of characteristics humans attribute to livestock.en
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest frazeologii porównawczej. Zestawiono w nim ze sobą polskie i słoweńskie związki wyrazowe zawierające komponent byk – bik, wół – vol, krowa – krava, cielę – tele. Przyjrzano się również użyciom i znaczeniom przenośnym tych słów w obu językach. Efektem analizy związków było uzyskanie cech charakterystycznych, które człowiek przypisuje wymienionym zwierzętom domowym.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectfrazeologia porównawczapl_PL
dc.subjectglottodydaktyka polonistycznapl_PL
dc.subjectjęzyk polski jako obcy (JPJO)pl_PL
dc.subjectjęzyk słoweńskipl_PL
dc.subjectcomparative phraseologyen
dc.subjectteaching Polish as a foreign languageen
dc.subjectPolish as a foreign languageen
dc.subjectSlovenian languageen
dc.titlePorównanie polskich i słoweńskich frazeologizmów z komponentem wybranych zwierząt domowych (byka, wołu, krowy i cielęcia)pl_PL
dc.title.alternativePolish and slovene phraseological units which include the names of selected livestock (bull, ox, cow, and calf) – a comparisonen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number403-412pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Języka Polskiego i Literarury, Instytut Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Lublanie, Aškerčeva cesta 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija.pl_PL
dc.referencesKeber J., 2011, Slovar slovenskih frazemov, Ljubljana.pl_PL
dc.referencesSlovar slovenskega knjižnega jezika, 1994, Ljubljana.pl_PL
dc.referencesSłownik frazeologiczny języka polskiego, 2002, red. S. Skorupka, t. I–II, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUniwersalny słownik języka polskiego, 2006, red. S. Dubisz, t. I–IV, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmwtorkowska@yahoo.compl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record