Show simple item record

dc.contributor.authorPałuszyńska, Edyta
dc.date.accessioned2015-05-13T08:53:29Z
dc.date.available2015-05-13T08:53:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8770
dc.description.abstractThe author discusses a multiaspectual model of context, which will become a tool in media text interpretation. It includes three independent criteria: the level of reference, the quality of context, and the level of generality. In the article, she presents an exemplary analysis of an interview, along with some preparatory exercises. The outcome of these exercises is to learn how to interpret a text form various perspectives, include the context in the analysis and prepare for a discussion.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest zaproponowanie wieloaspektowego modelu kontekstu, który stanie się narzędziem interpretacji tekstu medialnego. Wzięto w nim pod uwagę trzy niezależne kryteria: poziom odniesienia wypowiedzi, jakość kontekstu i poziom ogólności. Tekst zawiera przykładową analizę wywiadu, poprzedzoną zadaniami przygotowującymi. Efektem realizacji zadania ma być nabycie umiejętności interpretacji tekstu z różnych perspektyw, uwzględnienie kontekstu w analizie i przygotowanie do dyskusji.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectznaczeniepl_PL
dc.subjectdyskurspl_PL
dc.subjectkompetencja komunikacyjnapl_PL
dc.subjectrola społecznapl_PL
dc.subjectkontekstpl_PL
dc.subjectmeaningen
dc.subjectdiscourseen
dc.subjectcommunicative competenceen
dc.subjectsocial roleen
dc.subjectcontexten
dc.titleKształtowanie kompetencji komunikacyjnej w zakresie rozumienia tekstów (negocjowanie znaczeń a proces dydaktyczny)pl_PL
dc.title.alternativeDeveloping reading skills as an element of the communicative competence (the negotiation of meaning and the didactic process)en
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number299-308pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódźpl_PL
dc.referencesCzechowska A., 2004, Kompetencja komunikacyjna w glottodydaktyce, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim, red. A. Dąbrowska, Wrocław, s. 13–19.pl_PL
dc.referencesEuropejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGajda S., 1982, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHymes D., 1971, On Communicative Competence, Philadelphia.pl_PL
dc.referencesKarwat M., 2006, O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarwat M., 2007, Teoria prowokacji. Analiza politologiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiotrowski A., 1980, O pojęciu kompetencji komunikatywnej, [w:] Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki, red. A. Schaff, Wrocław, s. 91–109.pl_PL
dc.referencesZając J., 2004, Kompetencja komunikacyjna w nauczaniu języków obcych – retrospekcje, introspekcje i prognozy, „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 3–9.pl_PL
dc.contributor.authorEmailedyta.paluszynska@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record