Show simple item record

dc.contributor.authorKern, Boris
dc.date.accessioned2015-05-13T08:51:00Z
dc.date.available2015-05-13T08:51:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8768
dc.description.abstractTematem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień słowotwórczych w wybranych podręcznikach do nauczania języka słoweńskiego i polskiego jako obcego – zarówno pod względem sposobów, jak i frekwencji poruszania tej problematyki. Na egzaminach certyfikatowych z języka słoweńskiego i polskiego jako obcego od kandydatów oczekuje się m.in. rozpoznawania mechanizmów słowotwórczych danego języka w praktyce, dlatego celem artykułu jest też sprawdzenie, czy sposób prezentowania tych zagadnień w podręcznikach pozostaje we właściwej relacji z wymaganiami egzaminacyjnymi.pl_PL
dc.description.abstractThis paper analyses the word formation chapters in selected course books for learning Slovenian and Polish as foreign languages on the basis of the different modes in which this problem is presented and by its frequency. At the exams in Slovenian or Polish as a foreign language, it is expected from the candidates to have practical knowledge of the word formation mechanisms in a given language, therefore the aim of this paper is also to verify if the presentation modes of the word formation chapters in the selected course books demonstrate a sufficient level of correlation with the requirements of the exams in Slovenian/Polish as a foreign language.en
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectglottodydaktykapl_PL
dc.subjectsłowotwórstwopl_PL
dc.subjectpodręczniki do nauczania języka jako obcegopl_PL
dc.subjectglottodidacticsen
dc.subjectword formationen
dc.subjectPolish as a foreign language textbooksen
dc.titleZagadnienia słowotwórcze w wybranych podręcznikach do nauczania języków słoweńskiego i polskiego jako obcychpl_PL
dc.title.alternativeWord formation chapters in selected course books for teaching slovenian and polish as a foreign languageen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number211-220pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Języka Polskiego i Literarury, Instytut Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Lublanie, Aškerčeva cesta 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenijapl_PL
dc.referencesBalteiro I., 2011, Awareness of L1 and L2 Word-formation Mechanisms for the Development of a More Autonomous L2 Learner, „Porta Linguarium”, nr 15, s. 25–34.pl_PL
dc.referencesFerbežar I., Bajec B., 2004, Priročnik za avtorje testnih gradiv, Lublana.pl_PL
dc.referencesGaze M., 2013, Miejsce słowotwórstwa w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Praca magisterska, Łódź.pl_PL
dc.referencesKern B., 2010, Stopenjsko besedotvorje, „Slavistična revija” 58, nr 3, s. 335–348.pl_PL
dc.referencesKržišnik E., 2000, Posredovanje slovniščnega znanja v učbenikih slovenščine kot drugega/tujega jezika, [w:] Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika, Skripta 4, red. A. Vidovič Muha, Lublana, s. 7–14.pl_PL
dc.referencesTahaineh Y., 2012, The Awareness of the English Word-formation Mechanisms is a Necessity to Make an Autonomous L2 Learner in EFL Context, „Journal of Language Teaching and Research”, nr. 6, s. 1105–1113.pl_PL
dc.referencesZorman A., 1998, Vloga slovnice pri učenju in poučevanju tujega jezika, [w:] I. Štrukelj, Uporabno jezikoslovje, Lublana, s. 199–205.pl_PL
dc.contributor.authorEmailboris.kern@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record