Show simple item record

dc.contributor.authorHandzel, Agnieszka
dc.date.accessioned2015-05-13T08:31:15Z
dc.date.available2015-05-13T08:31:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8760
dc.description.abstractArtykuł porusza kwestię przełamywania trudności w używaniu języka obcego w naturalnej sytuacji komunikacyjnej poprzez wykorzystanie metody CLIL (zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego) do nauczania języków obcych i polskiego jako obcego od wczesnych etapów edukacji. Content and Language Integrated Learning zakłada nauczanie języka obcego poprzez treść oraz treści poprzez język. Wykorzystanie języka obcego jako narzędzia do zdobywania nowej wiedzy przynosi pozytywne skutki w pokonywaniu bariery komunikacyjnej, na którą napotykają osoby znajdujące się w środowisku obcojęzycznym. W artykule przedstawiono podstawowe założenia metody oraz zasady regulujące planowanie lekcji CLIL, a także doświadczenia i wnioski z lekcji przeprowadzonych w krakowskich szkołach podstawowych.pl_PL
dc.description.abstractThe article discusses Content and Language Integrated Learning as a facilitating method overcoming language barrier in teaching foreign languages (also Polish as a foreign language) from early stages of education. Content and Language Integrated Learning is defined as learning language through content and content through language. Using language as a tool to gain new knowledge and skills helps to overcome communication barriers in genuine communicative situations. This article presents main principles of planning CLIL lessons and theoretical foundations of CLIL pedagogy, which determines educational success. The last part of article describes the author’s experience including planning and delivering CLIL lessons in a primary school in Kraków.en
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectContent and Language Integrated Learningen
dc.subjectnauczanie języka polskiego jako obcegopl_PL
dc.subjectnauczanie języków obcychpl_PL
dc.subjectkomunikacjapl_PL
dc.subjectkulturapl_PL
dc.subjectnauczanie przez działaniepl_PL
dc.subjectteaching Polish as a foreign languageen
dc.subjectteaching foreign languagesen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectcultureen
dc.subjectteaching through activitiesen
dc.titleContent and language integrated learning jako metoda ułatwiająca przełamywanie bariery komunikacyjnej w nauczaniu języków obcychpl_PL
dc.title.alternativeContent and language integrated learning as a method of facilitating overcoming the communication barrier in foreign language teachingen
dc.typeArticleen
dc.page.number145-152pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 16, 31-007 Krakówpl_PL
dc.referencesCoyle D., Hood Ph., Marsh D., 2010, CLIL. Content and Language Integrated Learning, Cambridge.pl_PL
dc.referencesDarn S., CLIL: a lesson framework, https://www.teachingenglish.org.uk/article/clil-a-lesson-framework, [20.04.2014].pl_PL
dc.referencesHandzel A., 2014, Niezapomniana lekcja, czyli CLIL w praktyce, [w:] Polonistyka szkolna zanurzona w języku, red. A. Janus-Sitarz, Kraków.pl_PL
dc.referencesJanus-Sitarz A., 2013, Polskie i europejskie doświadczenia pedagogiki CLIL (Content and Language Integrated Learning), [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin.pl_PL
dc.referencesJanus-Sitarz A., 2014, Jak poszerzać kompetencje polonisty? Nauczyciel CLIL, czyli zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu, [w:] Polonistyka szkolna zanurzona w języku, red. A. Janus- -Sitarz, Kraków.pl_PL
dc.referencesMackenzie A., How should CLIL work in practice?, http://www.onestopenglish.com/support/methodology/ teaching-approaches/how-should-clil-work-in-practice/156531.article, [20.04.2014].pl_PL
dc.referencesMeyer O., Towards quality-CLIL: successful planning and teaching strategies, dialnet.unirioja.es/ descarga/articulo/3311569.pdf , [15.04.2014].pl_PL
dc.referencesSudhoff J., 2010, CLIL and Intercultural Communicative Competence: Foundatios and Approaches towards a Fusion, „International CLIL Research Journal”, vol. 1(3), http://www.icrj.eu/13/ article3.html, [12.04.2014].pl_PL
dc.referencesVárkuti A., 2010, Linguistic Benefits of the CLIL Approach: Measuring Linguistic Competences, „International CLIL Research Journal”, vol. 1(3), http://www.icrj.eu/13/article7.html, [12.04.2014].pl_PL
dc.referencesWegner A., 2012, Seeing the Bigger Picture: What Students and Teachers Think About CLIL, „International CLIL Research Journal”, vol. 1(4), http://www.icrj.eu/14/article3.html, [12.04.2014].pl_PL
dc.contributor.authorEmailaga.handzel@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record