Show simple item record

dc.contributor.authorSłaby-Góral, Iwona
dc.date.accessioned2015-05-13T08:25:54Z
dc.date.available2015-05-13T08:25:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8756
dc.description.abstractW artykule przedstawiono miejsce glottodydaktyki w obrębie dydaktyki i innych nauk, a w ramach samej glottodydaktyki omówiono nauczanie JPJO: teorię – w części Badania i lektury, i praktykę – w części Zachowania językowe studentów.pl_PL
dc.description.abstractThe author discusses the place of glottodidactics in didactics in general and the place of teaching Polish as a foreign language within glottodidactics itself. The theory is discussed in the Badania i lektury part and practice – in Zachowania językowe studentów.en
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectdydaktykapl_PL
dc.subjectmetodyka nauczaniapl_PL
dc.subjectnauczyciel JPJOpl_PL
dc.subjectdyskurs glottodydaktycznypl_PL
dc.subjectgramatyka pedagogiczna a naukowapl_PL
dc.subjectdoświadczenie dydaktycznepl_PL
dc.subjectdidacticsen
dc.subjectteaching methodologyen
dc.subjectPolish as a foreign language teacheren
dc.subjectglottodidactic discourseen
dc.subjectpedagogical grammar and descriptive grammaren
dc.subjectteaching experienceen
dc.titleNauczyciel uczy się przez całe życiepl_PL
dc.title.alternativeThe teacher learns throughout his whole lifeen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number229-249pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationStudium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 21/23, 90-237 Łódźpl_PL
dc.referencesBartnicka B., Satkiewicz H., 1990, Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Warszawa. Bielec D., 1998, Polish. An Essential Grammar, London and New York.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia języka polskiego, 1999, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, Wrocław.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia językoznawstwa ogólnego, 1993, red. K. Polański, Wrocław.pl_PL
dc.referencesFoland-Kugler M., 2006, Zwięzła gramatyka polska dla cudzoziemców, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGarncarek P., 2002, Czas na czasownik, Kraków.pl_PL
dc.referencesInny słownik języka polskiego, 2000, red. M. Bańko, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakobson R., 1989, W poszukiwaniu istoty języka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanaszek K., 2001, Nauczanie języków obcych w świetle aspiracji i potrzeb życiowych studentów niefilologów, Szczecin.pl_PL
dc.referencesJanecki K., 2000, 301 Polish Verbs, New York.pl_PL
dc.referencesKaleta Z., 1995, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków.pl_PL
dc.referencesKita M., 1998, Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce, Katowice.pl_PL
dc.referencesLipińska E., Seretny A. (red.), 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.pl_PL
dc.referencesKomorowska H., 1988, Ćwiczenia przedkomunikacyjne: dryl gramatyczny, [w:] Ćwiczenia komunikacyjne w nauce języka obcego, red. H. Komorowska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozak K., Pyzik J., 1994, Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków.pl_PL
dc.referencesMarkowski A., 2006, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMędak S., 2004, Liczebnik też się liczy. Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami, Kraków.pl_PL
dc.referencesMiodunka W., 1992, Programy nauczania polszczyzny. Próba syntezy badań z zakresu językoznawstwa stosowanego do nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, red. W. Miodunka, Kraków.pl_PL
dc.referencesMiodunka W., 2006, Wprowadzenie. Metodyka, dydaktyka i pedagogika a nauczanie języka polskiego jako obcego, [w:] Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków.pl_PL
dc.referencesPfeiffer W., 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań.pl_PL
dc.referencesPopularna Encyklopedia Powszechna, 1994, red. L. Czopek, Kraków, t. 4.pl_PL
dc.referencesPrzybylska R., 2003, Wstęp do nauki o języku polskim, Kraków.pl_PL
dc.referencesSeretny A., 2006, Metody nauczania języków obcych a nauczanie języka polskiego – zarys, [w:] Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, 1979, red. M. Szymczak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłownik współczesnego języka polskiego, 2001, red. B. Dunaj, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSwan O. E., 1983, First year Polish, Ohio.pl_PL
dc.referencesSzulc A., 1994, Słownik dydaktyki języków obcych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWielka Encyklopedia PWN, 2002, t. VII, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZawadzka E., 2004, Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailifgraal@wp.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record