Show simple item record

dc.contributor.authorNowakowska, Maria Magdalena
dc.date.accessioned2015-05-13T08:24:45Z
dc.date.available2015-05-13T08:24:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8754
dc.description.abstractW artykule przedstawiono problem rodzaju gramatycznego postaci bajkowych i fantastycznych. Omówiono m.in. rozbieżność między rodzajem gramatycznym a rodzajem naturalnym nazw bohaterek najpopularniejszych bajek dla dzieci, czyli Czerwonego Kapturka i Kopciuszka, a także postaci wywodzących się z literatury fantasy i gier komputerowych, tak popularnych wśród młodego pokolenia. Przedstawione przykłady pokazują zaburzenia pomiędzy rodzajem gramatycznym wspomnianych postaci a ich określnikami, do których dochodzi na poziomie składni. Na ich podstawie można wnioskować o swoistej wyższości rodzaju naturalnego nad rodzajem gramatycznym.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents the problem of the grammatical gender in fairy-tale and fantasy characters. It shows the discrepancy between the grammatical gender and the natural gender in the names of the most popular children’s characters such as Little Red Riding Hood and Cinderella, as well as characters from fantasy books and computer games which have gained popularity amongst youth. The examples presented in the article show the disturbance on a syntactical level, between the grammatical gender of said characters and their attributes. Based on these examples one can notice the superiority of the natural gender over the grammatical gender.en
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectjęzykoznawstwopl_PL
dc.subjectnazwy bohaterów bajekpl_PL
dc.subjectrodzaj gramatycznypl_PL
dc.subjectrodzaj naturalnypl_PL
dc.subjectrozbieżności między rodzajem naturalnym a gramatycznympl_PL
dc.subjectglottodydaktykapl_PL
dc.subjectlinguisticsen
dc.subjectglottodidacticen
dc.subjectnames of characters from fairy talesen
dc.subjectgrammatical genderen
dc.subjectnatural genderen
dc.subjectdiscrepancy between the natural gender and grammatical genderen
dc.titlePostacie bajkowe i fantastyczne na tle wybranych języków słowiańskich – problem „szemranego” rodzaju gramatycznegopl_PL
dc.title.alternativeFairy-tale and fantastic characters and the selected slavic languages – the problem of the “questionable” grammatical genderen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number221-227pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódźpl_PL
dc.referencesJadacka H., 2006, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLipińska E., Dąmbska E.G., 1997, Kiedyś wrócisz tu… Kraków.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, 2014, http://sjp.pl/ [11.05.2014].pl_PL
dc.referencesSzczurek A., 2011, „Czerwony Kapturek był śliczną dziewczynką, a Kopciuszek wyszedł za księcia…” – rozbieżności między rodzajem gramatycznym a naturalnym nazw bohaterek bajek i ich konsekwencje w tekstach, http://ogrodynauk.pl/Content/Issues/2011/01/Articles/Czerwony% 20kapturek.pdf [11.05.2014].pl_PL
dc.referencesUniwersalny słownik języka polskiego, 2004, wersja 1.0, [CD-ROM], Wydawnictwo PWN.pl_PL
dc.referencesWielki słownik wyrazów obcych PWN, 2003, pod red. M. Bańki, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmajkanowakowska@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record