Show simple item record

dc.contributor.authorBunio-Mroczek, Paulina
dc.date.accessioned2015-04-30T08:52:16Z
dc.date.available2015-04-30T08:52:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8569
dc.description.abstractNastoletnie macierzyństwo jest z punktu widzenia liczby i udziału urodzeń przez kobiety nastoletnie problemem marginalnym w krajach rozwiniętych, w tym w Polsce. Dotyczy bowiem relatywnie niewielkiej części członków współczesnych społeczeństw. Jednakże zainteresowanie tym zagadnieniem wynika z faktu, że rodzenie dzieci przez nastolatki nie zdarza się „równomiernie” w całym społeczeństwie. Występuje ono przede wszystkim wśród kobiet ze zmarginalizowanych środowisk i społeczności. Z tego względu studia prowadzone wśród kobiet, które w młodym wieku zostały matkami, dostarczają wiedzy na temat procesów wykluczenia społecznego, ubóstwa, nierówności społecznych, systemu pomocy społecznej oraz na temat działań podejmowanych przez podmioty polityki społecznej i same kobiety, prowadzących do ich społecznej integracji. Celem artykułu jest ukazanie na podstawie anglosaskiej literatury przedmiotu niejednoznacznych związków wczesnego macierzyństwa z wykluczeniem społecznym i społeczną integracją. Wyniki badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, gdzie zjawisko nastoletniego rodzicielstwa jest relatywnie częste, wskazują na zagrożenia oraz na szanse, jakie niesie ze sobą fakt wczesnego macierzyństwa. W artykule zostaną przedstawione odmienne podejścia do nastoletniego macierzyństwa: pierwsze ‒ utożsamiające wczesne macierzyństwo z zagrożeniem, społecznym problemem, czynnikiem przyspieszającym proces dziedziczenia biedy i wykluczenia społecznego; drugie ‒ stanowiące krytyczną odpowiedź na przypisywanie wczesnemu macierzyństwu wyłącznie negatywnego znaczenia. Opisane zostaną koncepcje wykluczenia społecznego i integracji oraz rekomendacje badaczy dotyczące rozwiązań z zakresu polityki społecznej wobec młodych matek wynikające z badań nad nastoletnim macierzyństwem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 49
dc.subjectwykluczenie społecznepl_PL
dc.subjectintegracja społecznapl_PL
dc.subjectnastoletnie macierzyństwopl_PL
dc.titleNastoletnie macierzyństwo ‒ zagrożenie wykluczeniem społecznym czy szansa na integrację społeczną? Kontrowersje teoretyczne i podejścia praktycznepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number97-111pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesArai L. (2009a), Teenage pregnancy. The making and unmaking of a problem, The Policy Press, Bristol‒Portlandpl_PL
dc.referencesArai L. (2009b), What a Difference a Decade Makes: Rethinking Teenage Pregnancy as a Problem, „Social Policy and Society”, Vol. 8, s. 171‒183pl_PL
dc.referencesBerthoud R., Robson K. (2001), The Outcomes of Teenage Motherhood in Europe, „Innocenti Working Paper”, No. 86, UNICEF Innocenti Research Centre, Florencjapl_PL
dc.referencesCunnington A. J. (2001), What’s so bad about teenage pregnancy?, „Journal of Family Planning and Reproductive Health Care”, Vol. 27, No. 1, s. 36‒41pl_PL
dc.referencesDowns A. (1972), Up and down with ecology. The “issue-attention Cycle”, http://www.anthony downs.com/upanddown.htm, 16.04.2009pl_PL
dc.referencesDuncan S. (2007), What’s the problem with teenage parents? And what’s the problem with policy?, „Critical Social Policy”, Vol. 27, No. 3, s. 307‒334pl_PL
dc.referencesErmisch J. (2003), Does a ‘teen-birth’ have longer-term impacts on the mother? Suggestive evidence from the British Household Panel Study, „Working Papers. Institute for Social and Economic Research”, No. 32, University of Essex, Colchesterpl_PL
dc.referencesFraser A. M., Brockert J. E., Ward R. H. (1995), Association of young maternal age with adverse reproductive outcomes, „New England Journal of Medicine, Vol. 332, No. 17, s. 1113‒1117pl_PL
dc.referencesFrieske K. W. (2008), Społeczna marginalność jako koszt systemowy, [w:] J. Maria (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, ISP PAN, Warszawa, s. 19‒41pl_PL
dc.referencesGraham H., McDermott E. (2006), Qualitative Research and the Evidence Base of Policy: Insights from Studies of Teenage Mothers in the UK, „Journal of Social Policy”, Vol. 35, s. 21‒37pl_PL
dc.referencesHoffman Saul D., Foster E., Furstenberg M., Jr., Frank F. (1993), Reevaluating the costs of teenage childbearing, „Demography”, Vol. 30, No. 1, s. 1‒13pl_PL
dc.referencesHolgate H., Evans R. (2006), Sexuality and young motherhood: discourses and definitions, [w:] H. S. Holgate, R. Evans, K. Francis, O. Yuen (eds.), Teenage Pregnancy and Parenthood. Global Perspectives, Issues and Interventions, Routledge, New York, s. 7‒24pl_PL
dc.referencesImamura M, Tucker J., Hannaford P., Astin M., Oliveira da Silva M., Bloemenkap K. W. M., Karro H., Olsen J., Temmerman M. (2006), REPROSTAT 2: A systematic review of factors associated with teenage pregnancy in the European Union. Final report, University of Aberdeen, Aberdeenpl_PL
dc.referencesA league table of teenage births in rich nations (2001), „UNICEF Innocenti Report Card”, No. 3, (UNICEF Innocenti Research Centre, Florencja)pl_PL
dc.referencesLevitas R. (2008), The concept of social exclusion and the new durkheimian hegemony, [w:] D. Byrne (ed.), Social exclusion ‒ the history and use of a concept, Routledge, London‒ New York, s. 314‒332pl_PL
dc.referencesMacintyre S., Cunningham-Burley S. (1993), Teenage pregnancy as a social problem: A perspective from the United Kingdom, [w:] A. Lawson, D. L. Rhode (eds.), The politics of pregnancy: Adolescent sexuality and public policy, Yale University Press, New Haven – London, s. 59–73pl_PL
dc.referencesMusic J. S. (1993), Young, Poor and Pregnant. The Psychology of Teenage Motherhood, Yale University, Yalepl_PL
dc.referencesRibar David C. (1999), The socioeconomic consequences of young women’s childbearing: reconciling disparate evidence, „Journal of Population Economics”, Vol. 12, s. 547–565pl_PL
dc.referencesRymsza M. (2004), Praca socjalna i pracownicy socjalni w modelu aktywnej polityki społecznej, [w:] K. Wódz, K. Piątek (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej: dylematy teorii i praktyki społecznej, Akapit, Toruń, s. 119‒131pl_PL
dc.referencesShields N., Pierce L. (2006), Controversial issues surrounding teen pregnancy: A feminist perspective, [w:] H. S. Holgate, R. Evans, K. Francis, O. Yuen (eds.), Teenage Pregnancy and Parenthood. Global Perspectives, Issues and Interventions, Routledge, New York, s. 129‒148pl_PL
dc.referencesStrobino D. M. (1992), Young motherhood and infant hospitalisation during the first year of birth, „Journal of Adolescent Health”, Vol. 13, No. 7, s. 553‒560pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2010), Nastoletnie macierzyństwo w Polsce – ujęcie regionalne, „Praca Socjalna”, lipiec‒sierpień, numer specjalny, s. 135‒157pl_PL
dc.referencesTeenage Pregnancy (1999), Social Exclusion Unit, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20 091212133529/http:/www.dcsf.gov.uk/everychildmatters/_download/?id=3228, 12.10.2013pl_PL
dc.referencesWellings K., Wadsworth J., Johnson A., Field J., Macdowall W. (1999), Teenage fertility and life chances, „Reviews of Reproduction”, No. 4, s. 184‒190pl_PL
dc.referencesWykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe (2006), UNDP, MPiPS, Warszawapl_PL
dc.contributor.authorEmailpaulinabunio@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record