Now showing items 1-1 of 1

    • Studia regionalne. Społeczeństwo-region-miejsce 

      Wójcik, Marcin; Suliborski, Andrzej ORCID; Rembowska, Krystyna; Walkiewicz, Danuta; Tobiasz-Lis, Paulina ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Głównym celem, który przyświeca opracowaniu tomu, jest nie tylko przedstawienie poglądów pracowników Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej odnoszących się do kluczowych idei i koncepcji geograficznych. Treść tu zawarta ...