Show simple item record

dc.contributor.authorKrajewski, Stefanen
dc.date.accessioned2015-04-28T13:05:52Z
dc.date.available2015-04-28T13:05:52Z
dc.date.issued2014-10-03en
dc.identifier.issn1508-2008en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8411
dc.description.abstractThe statistical data presented in this paper indicates that the innovative position of the CEECs is still unfavourable and relatively weak, with the exception of Slovenia and Estonia. Poland is in a particularly difficult situation, with many signs of stagnation with respect to innovation, keeping it at a low level (next to Bulgaria and Romania).en
dc.description.abstractDane statystyczne przedstawione w artykule wskazują, że pozycja innowacyjna CEEC jest ciągle niekorzystna i relatywnie słaba, z wyjątkiem Słowenii i Estonii. W szczególnie trudnej sytuacji jest Polska, w której występuje najwięcej (obok Bułgarii i Rumunii) oznak stagnacji innowacyjnej na niskim poziomie.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;17en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.subjectinnovationen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectCentral and Eastern Europeen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectinnowacyjnośćen
dc.subjectkonkurencyjnośćen
dc.subjectEuropa Środkowo-Wschodniaen
dc.subjectUnia Europejskaen
dc.titleInnovation Levels in the Economies of Central and Eastern Europeen
dc.page.number101-122en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Department of Economic Mechanismsen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesBaczko T. (red.) (2013), Raport o Innowacyjności Gospodarki Polski 2012, PAN, Warsaw European Innovation Scoreboard (2009) Comparative analysis of innovation performance, European Communities (2009), Luxembourgen
dc.referencesGołębiowska-Tadaj D. (2013), Nowe modele współpracy między nauką, edukacją a biznesem. Rola przedsiębiorczości w integracji, ʻTrójkąta wiedzyʼ, a paper at the Ninth Congress of Polish Economists, PTE, Warsaw, 28-29 November 2013en
dc.referencesInnovation Union Scoreboard (2013); Enterprise and Industry European Commission, European Union, Brusselsen
dc.referencesKleer J. (2013), Rozwój imitacyjny: zalety i wady, a paper at the Ninth Congress of Polish Economists, PTE, Warsaw, 28-29 November 2013en
dc.referencesKrajewski S. (2009), Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, PTE, Warsawen
dc.referencesKrajewski S. (2013), Innowacyjność polskiej gospodarki. Mity i fakty, a paper at the Ninth Congress of Polish Economists, PTE, Warsaw, 28-29 November 2013en
dc.referencesMarciniak S. (2013), Szkodliwość niektórych ocen polskiej innowacyjności, a paper at the Ninth Congress of Polish Economists, PTE, Warsaw, 28-29 November 2013en
dc.referencesNauka i technika w 2012 r. (2013), GUS, Warsaw Statistical Yearbook of the Republic of Poland, (2013), GUS, Warsaw 2013en
dc.referencesSarul J. (2013), Polska polityka gospodarcza po akcesji do Unii Europejskiej - wspieranie czy wypieranie innowacyjności, a paper at the Ninth Congress of Polish Economists, PTE Warsaw, 28-29 November 2013en
dc.referencesWeresa M. (2013a), Polska - raport o konkurencyjności 2013, SGH, Warsawen
dc.referencesWeresa M. (2013b), Silne i słabe strony systemów innowacji krajów członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej, a paper for the conference ‘Forms and methods of economic integration.’ The Joint Commission of Economists of the Polish Academy of Sciences and RAN, Warsaw, 25-27 June 2013en
dc.referencesWróblewski A.K. (2012), Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach, Studia BAS, No. 3(35)en
dc.identifier.doi10.2478/cer-2014-0025en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.