Show simple item record

dc.contributor.authorCzajkowski, Tomaszen
dc.contributor.authorSzymański, Grzegorzen
dc.date.accessioned2015-04-28T12:06:06Z
dc.date.available2015-04-28T12:06:06Z
dc.date.issued2014-02-13en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8367
dc.description.abstractThe aim of the article is to present the results of research concerning the utilisation of different aspects of electronic commerce and business in Polish e-shops, based on a number of comparative analyses performed for the years 2009-2011. Some of the presented data concern also the year 2008. The most important aspects covered by the analyses are: international trade and exports of Polish e-shops, marketing aspects of online businesses, the infrastructure and safety of Polish e-shops, their financial results, and also actions planned in order to minimise the effects of the economic crisis. The main conclusions drawn from these analyses, as well as predictions for the future for the Polish e-market, are also presented.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących wykorzystania różnych aspektów handlu i biznesu elektronicznego w polskich e-sklepach oraz ich komparatywnej analizy wykonanej dla lat 2009-2011. Niektóre zaprezentowane dane dotyczą także roku 2008. Najważniejsze aspekty poruszane w analizach to: międzynarodowy handel i eksport polskich sklepów internetowych, aspekty marketingowe biznesu internetowego, infrastruktura i bezpieczeństwo polskich e-sklepów oraz ich wyniki finansowe, a także działania, które są planowane w celu zminimalizowania skutków kryzysu gospodarczego. W artykule zaprezentowane są również wnioski z wykonanych analiz oraz przewidywania na przyszłość dotyczące polskiego e-rynku.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;16en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.subjectretail electronic commerce and electronic businessen
dc.subjecte-shopsen
dc.subjectICTen
dc.subjectPolanden
dc.titleComparative Analysis Of The Utilisation Of Electronic Commerce And Business In Polish E-shops In The Years 2009-2011en
dc.page.number175-201en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Economy and Sociology, Department of World Economy and European Integrationen
dc.contributor.authorAffiliationLodz University of Technology, Faculty of Organisation and Management, Department of Management Systems and Innovationsen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesCzajkowski T. (2011), Comparative Analysis of the Recent Financial Crisis’ Impact on the Retail Electronic Commerce in the European Union, the USA and in Poland, Comparative Economic Research Central and Eastern Europe, Vol. 14, number 2/2011en
dc.referencesLaudon K.C., Guercio Traver C (2007), E-commerce. Business. Technology. Society. Third edition, Pearson Prentice Hallen
dc.referencesTurban E., King D., Viehland D., Lee J. (2006), Electronic Commerce 2006, a managerial perspective, Pearson Prentice Hallen
dc.referencesCzajkowski T. (2011), The influence of the European Union Funds on the Development of the Electronic Business Sector in Poland, Comparative Economic Research Central and Eastern Europe, Vol. 15, number 2/2012en
dc.references‘i2010 - A European Information Society for growth and employment’, COM(2005) 229 final, Brussels, 1.6.2005en
dc.referencesB. Skórzewska, Jak wyglądał rynek e-commerce w Europie w 2011 roku? Polska rośnie najszybciej, ale daleko nam do liderów, http://www.ekomercyjnie.pl/jak-wygladal-rynek-ecommerce- w-europie-w-2011-roku-polska-rosnie-najszybciej-ale-daleko-nam-do-liderow, [13.01.2013] ‘eCommerce 2009’, Internet Standard Report, International Data Group Poland SA 2009en
dc.references‘eCommerce 2010’, Internet Standard Report, International Data Group Poland SA 2010 ‘eCommerce 2011’, Internet Standard Report, International Data Group Poland SA 2011 ‘eCommerce 2012’, Internet Standard Report, International Data Group Poland SA 2012en
dc.identifier.doi10.2478/cer-2013-0033en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record