Show simple item record

dc.contributor.authorLewandowska, Lucynaen
dc.date.accessioned2015-04-28T12:06:04Z
dc.date.available2015-04-28T12:06:04Z
dc.date.issued2014-02-13en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8362
dc.description.abstractequity, business angels and the NewConnect market, and describes the possibilities of using them. The article stresses that firms seeking capital to grow through innovation can use a wide range of financing options as long as their projects are underpinned by solid documentation, have a specified time horizon, and are attractive for investdors.en
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano pogląd, że konkurencyjność firmy należy upatrywać przede wszystkim w zdolności do bycia innowacyjnym. Wskazano na stymulatory aktywności firm i efekty z tytułu realizacji innowacji. Przede wszystkim zwrócono uwagę na źródła i formy pozyskiwania kapitału na ich urzeczywistnienie. Szczególną uwagę poświęcono leasingowi, venture capital, private equity, aniołom biznesu i NewConnect. Podkreślono, że istnieje szeroka paleta tych ofert dla firm potrzebujących kapitału na rozwój poprzez innowacje. Jednakże pod warunkiem, że projekty te będą dobrze udokumentowane, określony będzie horyzont czasowy ich wykonalności i będą stanowiły atrakcyjne wyzwanie dla inwestorów.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;16en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.subjectinnovationsen
dc.subjectleasingen
dc.subjectventure capitalen
dc.subjectprivate equityen
dc.subjectbusiness angelsen
dc.subjectNewConnect marketen
dc.titleOpportunities For Funding Innovationen
dc.page.number57-78en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Economics and Sociology Department of Industrial Economics and Capital Marketsen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesBerschi S., Malerba F., Orsenigo L. (2000), Technological Regimes and Schumpeterian Patterns of Innovations, ‘The Economic Journal’ no. 4en
dc.referencesBogdanienko J. (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw¸ Wyd. UMK, Toruń Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady, PWE, Warszawaen
dc.referencesEurope 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission, EC, Brussels, 3 March 2010en
dc.referencesEuropean Business Angel Network (EBAN) - Activity Report 2009en
dc.referencesEuropean Business Angel Network-Activity Report 2009en
dc.referencesGolińska-Pieszyńska M. (2011), Polskie praktyki innowacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawaen
dc.referencesGrant Thornton, Raport: 5 lat NewConnect, sierpień 2012en
dc.referenceshttp://ww.fabres.pl/artykuły/sekcje/wydarzenia/polscy-przedsiębiorcy-inwestują-w-innowacje, 227 98, 1 [2 Jan. 2013]en
dc.referencesJagielnicki A. (2009), NewConnect - nowa szansa na duże zyski, Wyd. Helion, Gliwiceen
dc.referencesJashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawaen
dc.referencesJasiński A.H. (2006), Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.en
dc.referencesKowanda C., Infinity, Selenity, Trinity…, ‘Polityka’ No. 39(2876) 2012en
dc.referencesLewandowska L. (2011), Teoretyczno-empiryczny koncept rozwoju innowacyjnej firmy w regionie łódzkim [in:] L. Lewandowska (ed.), Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność regionu łódzkiego, Wyd. PTE, Łódźen
dc.referencesMatusiak K.B. (ed.) (2009), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2009, Łódź/Warszawaen
dc.referencesNelson Richard R. (2000), Systemy wiedzy i innowacji in: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD/Ministerstwo Gospodarki, Warszawaen
dc.referencesNewConnect, rynek akcji GPW, przewodnik dla inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Wydawnictwo ART., Warszawa, sierpień 2007en
dc.referencesNiedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.en
dc.referencesNowak-Far A. (2000), Globalna konkurencja, PWN, Warszawaen
dc.referencesOkoń-Horodyńska E., Czachorowska-Mazurkiewicz A. (2007), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawaen
dc.referencesPodręcznik Oslo (2005), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, OECD/European Communitiesen
dc.referencesPomykalski A. (2001), Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódźen
dc.referencesPorter M.E. (2001), Innovations and Competitiveness: Findings on the Netherlands, Organizing Innovation Based Economy, The Haque, The Netherlandsen
dc.referencesPoznańska K. (2004), Innowacje jako źródło rozwoju MSP w: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, J. Lewandowski (ed.), Wyd. PŁ, Łódźen
dc.referencesEIS 2009 PRO INNO Europe and Onet.biznes of 8 May 2012en
dc.referencesSchumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawaen
dc.referencesSimon H. (1999), Tajemniczy mistrzowie, Studia przypadków, PWN, Warszawaen
dc.referencesStos-Roman A., Innowacje - podstawą rozwoju przedsiębiorstwa w: L. Lewandowska (ed.), innowatorzy, innowacje a konkurencyjność regionu łódzkiego, PTE - Oddział w Łodzi, Łódź 2011en
dc.referencesStrużycki M. 2006), Innowacyjność w teorii i praktyce, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawaen
dc.referencesToffler A. (2006), Trzecia fala, Wyd. Kurpisz S.A., Poznańen
dc.identifier.doi10.2478/cer-2013-0028en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record