Show simple item record

dc.contributor.authorChądzyńska, Elżbietaen
dc.date.accessioned2015-04-28T11:46:02Z
dc.date.available2015-04-28T11:46:02Z
dc.date.issued2013-03-08en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8305
dc.description.abstractAs a subject of research powiats in the area of the Dolnośląskie Voivodship are selected. Taxonomic methods were used for the classification and grouping of powiats as a spatial objects tested in the multidimensional space of characteristics. The aim of the paper is to present the spatial variation in the level of development in the light of selected factors.en
dc.description.abstractJako przedmiot badań wybrano powiaty leżące w obszarze województwa dolnośląskiego. Zastosowano taksonomiczne metody klasyfikacji i grupowania powiatów, jako obiektów przestrzennych badanych w wielowymiarowej przestrzeni cech. Celem referatu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego powiatów dolnośląskich w świetle wybranych czynników.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;15en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleAnalysis of Spatial Diversification of Economic Growth Level in Powiats of Dolnośląskie Voivodshipen
dc.page.number5-16en
dc.contributor.authorAffiliationWroclaw University of Technologyen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesBadania przestrzenne rynku i konsumpcji, Przewodnik metodyczny pod redakcją S.Mynarskiego, PWN, Warszawa 1992en
dc.referencesChądzyńska E. (2001), Model empirycznych badań preferencji mieszkańców - wybrane metodymatematyczne, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocławen
dc.referencesChądzyńska E., Iwaszko K. (2012), rozwój wybranych funkcji w małych miastach dolnośląskich -analiza wzorca rozkładu przestrzennego, [in:] Krystian Heffner, Arkadiusz Halama (ed.) Ewolucjafunkcji małych miast w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowiceen
dc.referencesDolnośląskie Voivodship, Subregions, Powiats, Gminas. Statistical Office In Wrocław, Wrocław 2011en
dc.referencesEkonometria przestrzenna, Metody i modele analizy danych przestrzennych pod red. B. Sucheckiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010en
dc.referencesFlorek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S. (1952), Taksonomia wrocławska, odbitka z Przeglądu Antropologicznego, tom XVII (1951), Poznańen
dc.referencesHellwig Z. (1994), Taksonomia w konstrukcjach i ocenach strategii gospodarczych, [in:] Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce, z. 1, Akademia Ekonomiczna, Wrocławen
dc.referencesIdentyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu oraz obszarów problemowych w województwiedolnośląskim, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Raport, Wrocław 2012en
dc.referencesLitwińska E. (2007), Wybrane wskaźniki społeczno-eknomiczne do badania wpływu metropolii namałe miasta (przykład Wrocławia), [in:] Krystian Heffner, Tadeusz Marszał (ed.) Małe miastaw obszarach metropolitalnych, KPZK PAN, Warszawaen
dc.referencesMlek M., Zipser W. (2007), Szanse rozwoju małych miast w obszarze metropolitalnym a kształtowanie sieci komunikacyjnej, [in:] Krystian Heffner, Tadeusz Marszał (ed.) Małe miasta w obszarach metropolitalnych, KPZK PAN, Warszawaen
dc.identifier.doi10.2478/v10103-012-0022-xen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record