Show simple item record

dc.contributor.authorPałubska Dorotaen
dc.date.accessioned2015-04-28T11:20:14Z
dc.date.available2015-04-28T11:20:14Z
dc.date.issued2011-11-08en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8267
dc.description.abstractThe goal of this paper is to analyse the current innovation situation of Poland's economy and Polish companies in comparison to EU countries. The article presents also results of survey on investing in innovations in large Polish companies.en
dc.description.abstractWciąż najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorstwami w Polsce są duże przedsiębiorstwa, co wynikać może przede wszystkim ze znacznej ilości środków finansowych na tego typu działania. Niemniej jednak, to właśnie sektor MSP jest sektorem dominującym w polskiej gospodarce i to właśnie jego aktywność innowacyjną powinno się pobudzać.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;14en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleInnovation Performance in Poland and Polish Companiesen
dc.page.number125-141en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of łódźen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesCzy warto inwestować w innowacje? Analiza sektora badawczo-rozwojowego w Polsce. Raport KPMG, KPMG Polska, Warsaw 2009en
dc.referencesDziałalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, Główny Urząd Statystyczny, Warsaw 2009en
dc.references‘Eurostat News Release’, 2009, no. 127/2009en
dc.referencesEuropean innovation scoreboard 2008. Competitive analysis of innovation performance, European Commission, Luxembourg 2009en
dc.referencesGrodzka D., Zygierewicz A. (2008) Innowacyjność polskiej gospodarki, ‘Infos’, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, no. 6(30), 2008en
dc.referencesInnowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warsaw 2010en
dc.referencesInnowacyjność źródłem przewagi konkurencyjnej http://www.egospodarka.pl/49288,Innowacyjnosc-zrodlem-przewagi-konkurencyjnej,1,20,2.htmlen
dc.referencesJanasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawaen
dc.referencesNauka i technika w 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warsaw 2007en
dc.referencesNazdrowicz J., Wdrażanie innowacji w polskich przedsiębiorstwach (2009), Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Orgmasz, Warszawa, nr 6 (713)en
dc.referencesScience, technology and innovation in Europe, Eurostat, European Commission, Luxembourg 2009en
dc.referencesWojnicka E., Klimczak P. (2008), Procesy innowacyjne w sektorze MSP w Polsce i regionach, [in]: A. Żołnierski (ed.) Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warsawen
dc.identifier.doi10.2478/v10103-011-0014-2en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record