Show simple item record

dc.contributor.authorLewandowska Lucynaen
dc.date.accessioned2015-04-28T11:15:12Z
dc.date.available2015-04-28T11:15:12Z
dc.date.issued2011-07-25en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8256
dc.description.abstractThe article also points out that conditions fostering further development of the described types of entrepreneurship and innovation financing and a dynamic environment generating innovative capacity should be created.en
dc.description.abstractW artykule zasygnalizowano również potrzebę kreowania uwarunkowań sprzyjających rozwojowi opisanych form finansowania przedsiębiorczości, innowacyjności i dynamicznego otoczenia generującego zdolności innowacyjne.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;14en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleVenture Capital and Business Angels and the Creation of Innovative Firms in Polanden
dc.page.number41-59en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesAkah U., Stanco T. (2005), Relationship Between Angels and Venture Capitalists in the Venture Industry - Survey, The George Washington University, after Mikołajczyk B., Krawczyk M. (2007), Aniołowie Biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawaen
dc.referencesBrzozowska K. (2008), Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty, Ce De Wu, Warszawaen
dc.referencesDąbrowska E., Matusiak K.B. (2009), Sieci Aniołów Biznesu, [in:] K.B. Matusiak (ed.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, PARP, Łódź-Warszawaen
dc.referencesDrucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawaen
dc.referencesEuropean Business Angels Network, Statistics compendium based on the information provided by business angels networks having responded to the survey conducted in 2008, Brussels 2008en
dc.referencesGrzywacz J., Okońska A. (2005), Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa and M. Pietraszewski (2007), Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze private equity, WSzH-E, Włocławek http://www.lba.pl (05.01.2010) http://www.lba.plen
dc.referencesJanasz K. (2010), Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele. Difin, Warszawaen
dc.referencesKornasiewicz A. (2004), Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, Wyd. Ce De Wu, Warszawaen
dc.referencesLewandowska L. (2008), Kapitałowe uwarunkowania rozwoju wysokich technologii w MSP, [in:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (ed.) Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Wyd. PŁ, Łódźen
dc.referencesMatusiak K.B. (2009), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, PARP, Łódź/Warszawaen
dc.referencesPARP (collective work), (2002), Angielsko-polski słownik terminologiczny programów rozwoju regionalnego, Warszawaen
dc.referencesPietraszewski M. (2007), Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze private equity, WSzH-E, Włocławeken
dc.referencesPolskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych http://www.psik.org.pl-new/rynek_private_equity_2008.phpen
dc.referencesPruchnicka-Grabias I. (ed.) (2008), Inwestycje alternatywne, Wyd. Ce De Wu, Warszawaen
dc.referencesSobańska K., Sieradzan P. (2004), Inwestycje Private Equity/Venture Capital, Wyd. Key Text, Warszawaen
dc.referencesŚlusarczyk Z., Szyjko C.T. (2008), Praktyczny przewodnik po funduszach strukturalnych UE 2007-2013. Raport z badań naukowych, Wyd. M.M., Warszawaen
dc.referencesThe Heritage Foundation http://www.heritage.org/index/Rankingen
dc.referencesWrzesiński M. (2008), Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, SGH w Warszawie, Warszawaen
dc.identifier.doi10.2478/v10103-011-0003-5en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record