Show simple item record

dc.contributor.authorWalczak-Duraj Danutaen
dc.date.accessioned2015-04-28T11:05:09Z
dc.date.available2015-04-28T11:05:09Z
dc.date.issued2011-05-09en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8249
dc.description.abstractIn the development of SMEs in Poland crucial meaning is legislation, steadily adapted to EU regulations, especially to the European Charter for Small Enterprises. Research conducted in Poland by many authors provide data for doing so, to confirm the hypothesis that among small businesses a vital role in shaping their work situation did not continue to play the market mechanisms and orientations, but mainly socio-cultural factors.en
dc.description.abstractW rozwoju MŚP w Polsce podstawowe znaczenie mają również uregulowania prawne, systematycznie dostosowywane do regulacji unijnych, zwłaszcza zaś do Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw. Badania prowadzone w Polsce przez wielu autorów dostarczają danych ku temu, by potwierdzić tezę, że wśród drobnych przedsiębiorców decydującą rolę w kształtowaniu ich sytuacji pracy odgrywają nadal nie mechanizmy i orientacje rynkowe, ale przede wszystkim czynniki społeczno-kulturowe.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;13en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleModel of Enterpreneurship and Social-cultural and Market Orientation of Small Business Owners in Polanden
dc.page.number5-25en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesBartoszek A. (2003), Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowiceen
dc.referencesBasińska B. (2005), Warunki pracy a źródła stresu właścicieli małych przedsiębiorstw, [in:] Danuta Walczak-Duraj (ed.), Humanizacja pracy wobec wyzwań transformacyjnych i cywilizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płocken
dc.referencesBerger B. (1994), Współczesna kultura przedsiębiorczości, [in:] Brigitte Berger (ed.), Kultura przedsiębiorczości, Oficyna Literatów "Rój", Warszawaen
dc.referencesBławat F. (2003), Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsken
dc.referencesBratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowiceen
dc.referencesBratnicki A., Strużyna J. (ed.) (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowiceen
dc.referencesBorowiecki R., Siuta-Tokarska B. (2008), Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawaen
dc.referencesDrucker P. F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawaen
dc.referencesDrucker P. F. (1998), Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Krakówen
dc.referencesEuropean Commission. Enterprise and Industry (2000), The European Charter Small Enterprises, Feiraen
dc.referencesGlinka B. (2007), Rozwój nowoczesnej przedsiębiorczości w Polsce - wybrane społeczne uwarunkowania [in:] Jan Pyka (ed.), Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Katowiceen
dc.referencesGriffin R. W. (2001), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawaen
dc.referencesGruszecki T. (1994), Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Wydawnictwo Naukowe CEDOR, Warszawaen
dc.referencesHaber L. H. (1995), Wzory przedsiębiorczości w świadomości przyszłych menedżerów, ‘Studia Socjologiczne’, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Warszawa, no. 1-2en
dc.referencesJezior J. (2009), Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców. Na podstawie badań małych firm w województwie lubelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublinen
dc.referencesKozek W., Mielczarek P. (2000), Opinie przedsiębiorców sektora MSP o prowadzeniu działalności gospodarczej, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawaen
dc.referencesKraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowiceen
dc.referencesKnight F. (1971), Risk, Uncertainity and Profit, University of Chicago Press, Chicagoen
dc.referencesMatuszak G. (1992), Kształtowanie się nowej klasy średniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźen
dc.referencesMorawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria, PWN, Warszawaen
dc.referencesNauka i technika w 2002 r. (2003), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesNauka i technika w 2004 r. (2005), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesNauka i technika w 2005 r. (2006), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesNauka i technika w 2006 r. (2007), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesPiasecki B. (1997), Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźen
dc.referencesPracujący w gospodarce narodowej w 2002 r. (2003), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesPracujący w gospodarce narodowej w 2003 r. (2004), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesPracujący w gospodarce narodowej w 2004 r. (2005), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesPracujący w gospodarce narodowej w 2005 r. (2006), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesPracujący w gospodarce narodowej w 2006 r. (2007), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesRaport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach 1999-2000 (2001), PARP, Warszawaen
dc.referencesRaport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach 2000-2001 (2002), PARP, Warszawaen
dc.referencesRaport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach 2001-2002 (2003), PARP, Warszawaen
dc.referencesRaport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach 2002-2003 (2004), PARP, Warszawaen
dc.referencesRaport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006 (2007), PARP, Warszawaen
dc.referencesShumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawaen
dc.referencesStrużyna J. (2002), Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowiceen
dc.referencesWalczak-Duraj D. (2002), Ład etyczny w gospodarce rynkowej. Doświadczenia polskiej transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźen
dc.referencesWeber M. (1994), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo TEST, Lublinen
dc.referencesWarunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 1995-1999 (2001), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesWarunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2002 (2004), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesWarunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2005 (2007), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesZmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2006 r. (2007), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.identifier.doi10.2478/v10103-010-0001-zen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record