Show simple item record

dc.contributor.authorRudolf, Wawrzyniecen
dc.date.accessioned2015-04-28T08:55:14Z
dc.date.available2015-04-28T08:55:14Z
dc.date.issued2010-02-11en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8214
dc.description.abstractThe programme has been directed to acquire new students who in future may contribute to the increase of town's attractiveness and development. The first results of evaluation of the programme conducted in 2009 proved that the initiative has been well perceived and was quite popular. Whereas only its further development and stages that will follow will present the answer about its effectiveness.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;12en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleTerritorial Marketing as a Method of Reduction of Outward Migrationen
dc.page.number121-132en
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesDomański T. (ed.), (1997), Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódźen
dc.referencesKierunki i powody migracji studentów łódzkich uczelni, Raport z realizacji badania na potrzeby Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, Media-Tor Badania Rynku, Łódź, June 2007en
dc.referencesKolarska - Bobińska L. z zespołem, (2006), Emigrować i wracać - rekomendacje dla instytucji publicznych, Instytut Spraw Publicznych, Analizy i Opinie Nr 66en
dc.referencesP. Kotler, Ch. Asplund, I. Rein, D. H. Haider. (1999), Marketing Places Europe. How to attract investments, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe, Financial Times - Prentice Hall, Londonen
dc.referencesMarkowski T. (ed.), (2006), Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Tom CXVI, Warsawen
dc.referencesMotywy wyboru miasta na studia, Raport z realizacji badania na potrzeby Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, Media-Tor Badania Rynku, Łódź, 2007en
dc.referencesRaport z realizacji badania na potrzeby programu "Młodzi w Łodzi", Badanie przeprowadzone w listopadzie 2008 r. przez firmę Media-Tor Badania Rynku na zlecenie Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, Media-Tor Badania Rynkuen
dc.referencesRudolf W. (2006), Marketing miasta przemysłowego wobec inwestorów zewnętrznych, In: Marketing terytorialny, (ed.) Markowski T., Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Tom CXVI, Warszawaen
dc.referencesSzromnik A. (2007), Marketing terytorialny miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer business, Cracowen
dc.referenceswww.bezrobocie.org.plen
dc.referenceswww.mlodziwlodzi.plen
dc.referenceswww.praktyki.lodz.plen
dc.referenceswww.teraz.wroclaw.plen
dc.identifier.doi10.2478/v10103-009-0016-5en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record