Show simple item record

dc.contributor.authorBauer, Marcin
dc.date.accessioned2015-04-23T08:33:04Z
dc.date.available2015-04-23T08:33:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8125
dc.description.abstractArticle enumerates memoirs and diaries written between the late 16th and the middle of the 17th century in which Russian threads occur. As the review of source texts, it acts as an introduction to research on rich and detailed image of Russia and Russians, emerged from many relics of Old Polish memoirism. Paper debriefs also a current studies related to this issue.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3
dc.subjectOld-Polish prosepl_PL
dc.subjectMemoirismpl_PL
dc.subjectRussiapl_PL
dc.titleRosja i Rosjanie w pamiętnikarstwie polskim od końca XVI do połowy XVII wieku — przegląd tekstów źródłowychpl_PL
dc.title.alternativeRussia and Russians in Polish Memoirism from the Late 16th Till the Middle of the 17th Century — a Review of Source Materialspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[131]-141pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych; Łódź, 90-236, ul. Pomorska 171/173pl_PL
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarcin Bauer — absolwent filologii polskiej ze specjalizacją edytorską na Uniwersytecie Łódzkim (1999), obecnie adiunkt w Katedrze Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych tej uczelni. Uczestnik projektu IBL PAN „Sensualność w kulturze polskiej”. Doktorat uzyskał w 2006 roku na podstawie rozprawy „Struktura relacji w wybranych polskich pamiętnikach wojennych z XVII wieku” Autor monografii „Z dziejów batalistyki polskiej. Studia nad pamiętnikami wojennymi z XVII” w (Kraków 2007) oraz współredaktor (wraz z K. Płachcińską) tomu zbiorowego „Proza staropolska” (Łódź 2011). Artykuły publikował między innymi w „Napisie”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” oraz w czasopismach na Litwie i w Rosji, a także w tomach zbiorowych. W badaniach zajmuje się głównie pamiętnikarstwem polskim od 2. połowy XVI do 1. połowy XVIII wieku.pl_PL
dc.contributor.authorEmailm_bauer@poczta.onet.plpl_PL
dc.relation.volume25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record