Show simple item record

dc.contributor.authorKuran, Michał
dc.date.accessioned2015-04-23T08:25:11Z
dc.date.available2015-04-23T08:25:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8119
dc.description.abstractDraws attention rich and varied occasional output of Chlebowski, who was a professional writer creating in the first half of the 17th century. However, former researchers accused him of plagiarism at the same time regarding him as a talented compiler. Researches on the Chlebowski’s output are going to lead to recognise his writing technique and expand knowledge about compilation and imitation. Furthermore, the article presents the state of researches on the Chlebowski’s creativity starting from the oldest works of a bibliographic nature (end of the 18th and the 19th century) to the detailed studies, which concern the following issues: Zebrzydowski’s rebellion, political relations with the Grand Duchy of Moscow, hagiographic writings, political relations with Persia and the Ottoman Empire, images of natural disasters, the Tatar invasions and funeral writings. Moreover, the following directions for further studies have been indicated: recognising the biography of the poet; organising and enhancing the knowledge of his works; identification of the community, from the patronage of which Chlebowski benefited as a professional writer; redefinition of the relations between compilation, imitation and Chlebowski’s plagiarism; proving whose library resources the poet benefited from.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;3
dc.subjectThe poetry of the 17th centurypl_PL
dc.subjectOccasional literaturepl_PL
dc.subjectWawrzyniec Chlebowski’s creativitypl_PL
dc.subjectLiterary plagiarismpl_PL
dc.subjectImitationpl_PL
dc.titleProlegomena do twórczości Wawrzyńca Chlebowskiego. Stan badań i kierunki dalszych pracpl_PL
dc.title.alternativeProlegomena to Wawrzyniec Chlebowski’s Creation. The State of Research and Directions for Further Workspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[73]-98pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych; Łódź, 90-236, ul. Pomorska 171/173pl_PL
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.contributor.authorBiographicalnoteMichał Kuran — studia polonistyczne ukończył w roku 1996 na Uniwersytecie Łódzkim. Od roku 1998 pracuje w Katedrze Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych tej uczelni. Stopień doktora uzyskał w roku 2003, zaś doktora habilitowanego w 2013 roku. Od roku 2009 pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej, należy do zespołu redakcyjnego „Czytania Literatury”. Główne obszary zainteresowań badawczych to literatura polska XVII wieku. W szczególności literatura okolicznościowa świecka i religijna (poezja i proza), edytorstwo tekstów dawnych, epika staropolska, tematyka orientalna w literaturze staropolskiej, dorobek Samuela Twardowskiego i Marcina Paszkowskiego. Jest autorem książek Retoryka, historia i tradycja literacka w twórczości okolicznościowej Samuela Twardowskiego (Łódź 2008) oraz Marcin Paszkowski — poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku (Łódź 2012). Współredagował (z J. Okoniem) m.in. tom Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej (Łódź 2007), jak też (z K. Płachcińską) tom okolicznościowy Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka), cz. I–II (Łódź 2010) wydany z okazji 70-tych urodzin Profesora Jana Okonia. Wydał tomik Książę Janusz Wiśniowiecki (1598–1636) w lubelskich kazaniach pogrzebowych (Lublin 2007, w serii Lubelska Biblioteka Staropolska). Publikował artykuły w „Terminusie”, „Baroku”, „Napisie”, „Pracach Polonistycznych”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” i w „Akapicie” oraz w monograficznych tomach zbiorowych. Recenzje ogłaszał w „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim” i „Studiach Źródłoznawczych”pl_PL
dc.contributor.authorEmailkuranmi@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record