Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2015-04-23T07:02:20Z
dc.date.available2015-04-23T07:02:20Z
dc.date.issued2015-04
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Przestrzenne zróżnicowanie dzietności w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, 2015, nr 4, 13-27pl_PL
dc.identifier.issn0043-518X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8118
dc.description.abstractPrzestrzenne zróżnicowanie dzietności w Polsce w latach 1991-2012 Mówiąc o przestrzennym zróżnicowaniu dzietności, z reguły uwaga skupiona jest na porównaniu zmieniających się wartości współczynnika dzietności teoretycznej lub współczynnika urodzeń. W niniejszym opracowaniu spróbowano, z jednej strony, sprawdzić stałość uporządkowania polskich regionów z punktu widzenia poziomu dzietności, z drugiej zaś na podstawie rozkładów płodności ustalić, w jakich grupach wieku występują największe różnice pomiędzy jednostkami administracyjnymi zajmującymi ekstremalne pozycje co do poziomu dzietności. Mimo wysokiej labilności województw, wyłania się stabilna grupa „przegranych” (regiony o najniższej dzietności – opolskie i dolnośląskie), zaś jednocześnie pomimo procesu upodabniania się rozkładów płodności rośnie zróżnicowanie skłonności do posiadania potomstwa w grupach wieku ekstremalnych – kobiet nastoletnich oraz tych po 35. roku życia. Słowa kluczowe: dzietność, płodność, rozrodczość, Polska, przełom XX i XXI wieku, zróżnicowanie terytorialne Spatial distribution of TFR in Poland, 1991-2012 While spoken about spatial distribution of TFR, generally attention is paid to changes in level of (total) fertility rates and/or birth rates. In the paper attention is paid to stability of ranking of Polish regions defined in terms of TFR values, and to changes in fertility distribution among regions with extreme TFR levels. Age groups with the largest fertility differences are sought. Despite high liability group of “losers” could be found (regions with low TFR – Opole Region and Lower Silesia Region). In spite of fact that fertility distribution are becoming more and more similar growing differences are observed when analyzed fertility of teenagers and females aged 35+. Key-words: fertility, Total fertility rate, Poland, turn of centuries, spatial distributionpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherGłówny Urząd Statystycznypl_PL
dc.relation.ispartofseries„Wiadomości Statystyczne”;2015, nr 4
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprzemiany rodzinypl_PL
dc.subjectpłodnośćpl_PL
dc.subjectrozrodczośćpl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI wiekupl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectdzietnośćpl_PL
dc.titlePrzestrzenne zróżnicowanie dzietności w Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number13-27pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBongaarts J., Feeney G., 1998, On the tempo and quantum of fertility, „Population and Development Review”, vol. 24, nr 2, 271-291pl_PL
dc.referencesE., Ptak-Chmielewska A., 1999, Formuła Bongaartsa-Feeneya – zastosowania dla Polski, „Studia Demograficzne”, nr 2 (136), 43-61pl_PL
dc.referencesGolini A., 1998, How low can fertility be? An empirical exploration, „Population and Development Review”, vol. 24, nr 1, 59-74pl_PL
dc.referencesHolzer-Żelażewska D., Tymicki K, 2009, Cohort and period fertility of Polish women, 1945–2008, „Studia Demograficzne”, nr 1 (155), 48-69, http://www.sd.pan.pl/images/stories/pliki/Archiwum/2009_1_3_dhz_kt.pdfpl_PL
dc.referencesKurek S., Lange M., 2013, Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym, WN UP, Kraków, 160 s.pl_PL
dc.referencesLutz W., Skirbekk V., Testa M. R., 2006, The low-fertility trap hypothesis: Forces that may lead to further postponement and fewer births in Europe, „Vienna Yearbook of Population Research 2006”, 167-192, http://hw.oeaw.ac.at/0xc1aa500d_0x00144e25pl_PL
dc.referencesPodogrodzka M., 2011, Przestrzenne zróżnicowanie płodności w Polsce, „Studia Demograficzne”, nr 2 (160), 85-106, http://www.sd.pan.pl/images/stories/pliki/Archiwum/2011_2_3_mp_przestrzenne_zroznicowanie_plodnosci_wpolsce.pdfpl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2009a, Reprodukcja ludności Polski w latach 1950-2007, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8, 47-59, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3647pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2009b, Czy w Polsce nastąpi powrót do prostej zastępowalności pokoleń?, [w:] J. T. Kowaleski, A. Rossa (red.), Przyszłość demograficzna Polski, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica”, t. 231, 59-75, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4160pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2010, Nastoletnie macierzyństwo w Polsce – ujęcie regionalne, „Praca Socjalna”, nr specjalny, 135-157pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2012, Sytuacja demograficzna Łodzi, Wyd. Biblioteka, Łódź, 46 s., http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3445pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska