Show simple item record

dc.contributor.authorSmagacz-Poziemska, Marta
dc.date.accessioned2015-03-12T17:50:50Z
dc.date.available2015-03-12T17:50:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2353-4850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7272
dc.description.abstractW artykule podjęto temat wykluczenia społecznego nastolatków w przestrzeni miejskiej, w tym możliwości korzystania z tej przestrzeni i wpływania na nią. Dane z badań empirycznych na temat postaw młodych mieszkańców wobec trzech rodzajów przestrzeni miasta (miejsca zamieszkania, centrum miasta i galerii handlowej) zostały przeanalizowane w kontekście koncepcji obywatelskości, konsumpcjonizmu oraz konstruktywistycznych teorii przestrzeni. Próbę badawczą stanowiło 838 uczniów gimnazjów z Krakowa i Katowic ‒ miast porównywalnych pod względem wielkości i funkcji metropolitarnych, ale odmiennych pod względem struktury urbanistycznej i symboliki przestrzeni. Analiza danych umożliwia sformułowanie wniosku, że specyfika przestrzeni miast ma związek z postrzeganiem i waloryzowaniem poszczególnych miejsc oraz sposobem ich „używania”, ale nie ma ona związku z poczuciem sprawstwa u nastolatków. Miasto jest mechanizmem generującym postawy konsumpcyjne, ale nie stymuluje postaw aktywnych i zorientowanych na sprawy publiczne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 49
dc.subjectnastolatkipl_PL
dc.subjectobywatelskośćpl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectsąsiedztwopl_PL
dc.subjectcentrumpl_PL
dc.subjectgaleria handlowapl_PL
dc.titleWłączeni jako konsumenci – wyłączeni jako obywatele. Nastolatki w przestrzeni miastapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number29-44pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.referencesAnthony K. H. (1985), The Shopping Mall: A Teenage Hangout, „Adolescence”, Summer, Vol. XX, No. 78, (Libra Publishers, San Diego (CA)), s. 307‒311pl_PL
dc.referencesBarber B. (2008), Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Muza, Warszawapl_PL
dc.referencesBauman Z. (2007), Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesBenjamin W. (2005), Pasaże, Wydawnictwo Literackie, Krakówpl_PL
dc.referencesBierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T. (2012), Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym, Zakład Wydawniczy Nomos, Krakówpl_PL
dc.referencesBiuletyn Statystyczny Miasta Krakowa. Informacje i opracowania statystyczne (2013), Urząd Statystyczny w Krakowie, Krakówpl_PL
dc.referencesBourdieu P. (2009), Rozum praktyczny. O teorii działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesBrzozowska-Brywczyńska M. (2013), Partycypacja publiczna dzieci, ser. „Analizy i Opinie”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawapl_PL
dc.referencesFrysztacki K., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M. (2011), Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesHobin E. P., Leatherdale S., Manske S., Dubin J. A., Elliott S., Veugelers P. (2013), Are Environmental Influences on Physical Activity Distinct for Urban, Suburban, and Rural Schools? A Multilevel Study Among Secondary School Students in Ontario, Canada, „Journal of School Health”, Vol. 83, No. 5, s. 357‒367pl_PL
dc.referencesLewis G. H. (1989), Rats and Bunnies: Core Kids in an American Mall, „Adolescence”, No. 24, s. 881‒889pl_PL
dc.referencesLister R. (2007), Inclusive Citizenship: Realizing the Potential, „Citizenship Studies”, Vol. 11, Issue 1, pp. 49‒61; Special Issue: Celebrating Ten Years of Citizenship Studies, Engin F. Isin, Peter Nyers, Bryan S. Turner (eds.), DOI: 10.1080/13621020601099856pl_PL
dc.referencesLofland L. H. (1998), The Public Realm. Exploring the City’s Quintessential Social Territory, Aldine de Gruyter, New Yorkpl_PL
dc.referencesMakowski G. (2004), Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Wydawnictwo Trio, Warszawapl_PL
dc.referencesMakowski G. (2009), Cetrum handlowe ‒ przestrzeń aktywna czy reaktywna?, [w:] Społeczeństwo i codzienność, S. Rudnicki, J. Stypińska, K. Wojnicka (red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 163‒182pl_PL
dc.referencesMatthiews M. H., Taylor M., Percy-Smith B., Limb M. (2000), The Unacceptable Flaneur: The Shopping Malls as a Teenage Hangout, „Childhood”, No. 6, s. 279‒294pl_PL
dc.referencesMiś L., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M. (2011), Nasze problemy. Bezrobocie i bieda we współczesnym społeczeństwie polskim, Universitas, Krakówpl_PL
dc.referencesNawrocki T. (2011), Przestrzeń publiczna w krajobrazie śląskich miast, „Przegląd Socjologiczny”, vol. LX, nr 2-3, s. 229‒254pl_PL
dc.referencesOldenburg R. (1997), The great good place: Cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community, Da Capo Press, Chicagopl_PL
dc.referencesPluta J. (2011), Jakość życia a kwestia społecznej partycypacji mieszkańców w sferze publicznej miasta, [w:] M. Nowak, P. Pluciński (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, Korporacja Ha!art, Kraków, s. 223‒237pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Województwa Śląskiego (2013), Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, http://www.stat.gov.pl/katow/69_848_PLK_HTML.htm, 20.01.2014pl_PL
dc.referencesRöhrborn B., Żylicz P. (2013), Dziecko ma głos! Raport z badań, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Warszawapl_PL
dc.referencesRomaniszyn K. (red.) (2011), Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakówpl_PL
dc.referencesSennett R. (2009), Upadek człowieka publicznego, Wydawnictwo MUZA, Warszawapl_PL
dc.referencesSimmel G. (2006), Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] Idem, Most i drzwi. Wybór esejów, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 114‒134pl_PL
dc.referencesSmagacz M. (2009), Upublicznianie komercyjnej przestrzeni miejskiej, [w:] M. Dymnicka, A. Majer (red.), Współczesne miasta. Szkice socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 91‒102.pl_PL
dc.referencesStillerman J., Salcedo R. (2010), Es mucho más que comprar... Discursos y prácticas espaciales cotidianas en Malls de Santiago, „Estudios Avanzados”, nú. 13, s. 79‒103pl_PL
dc.referencesStillerman J., Salcedo R. (2012), Transposing the Urban to the Mall: Routes, Relationships, Resistance in Two Santiago, Chile, Shopping Centers, „Journal of Contemporary Ethnography”, Vol. 41, No. 3, DOI: 10.1177/0891241611434551, s. 309‒336pl_PL
dc.referencesSzafraniec K. (2011), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawapl_PL
dc.referencesSzlendak T. (2008), Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławpl_PL
dc.referencesUbóstwo dzieci. Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych (2012), UNICEF, http://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka/Biezace-dzialania/Biezace-dzialania/ Ubostwo-Dzieci-Raport-UNICEF, 10.04.2014pl_PL
dc.referencesVanderbeck R. M., Johnson J. H., Jr. (2000), That’s the only place where you can hang out: Urban young people and the space of the mall, „Urban Geography”, Vol. 21, No. 1. s. 5‒25.pl_PL
dc.referencesWarunki życia rodzin w Polsce (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawapl_PL
dc.referencesZukin S. (2010), Naked City. The Death and Life of Authentic Urban Places, Oxford University Press, Oxfordpl_PL
dc.contributor.authorEmailmarta.smagacz-poziemska@uj.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record