Now showing items 1-1 of 1

    • Classification of Patients With Respect to Some Group of Factors 

      Nowakowska-Zajdel, Ewa; Muc-Wierzgoń, Małgorzata; Trzpiot, Grażyna; Janczarek, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Bazując na wynikach analiz metod statystyki wielowymiarowej przeprowadzono klasyfikację grupy badanych pacjentów ze względu na grupę badanych cech. Celem analizy jest próba wyodrębnienia charakterystycznych grup ...