Show simple item record

dc.contributor.authorTittenbrun, Jacek
dc.date.accessioned2015-03-03T14:59:54Z
dc.date.available2015-03-03T14:59:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6994
dc.descriptionRecenzja książkipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 50
dc.titleNon Constat. Uwagi na marginesie książki: Kamil M. Kaczmarek, Mechanizmy ewolucji religii, ser. „Socjologia”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, (320 stron)pl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.page.number155-179pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Socjologii Zróżnicowania Społecznego, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBerger Peter L. (1997), Zaproszenie do socjologii, [przeł. J. Stawiński], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesCavalli-Sforza L. L. (2001), Genes, Peoples, and Languages, University of California Press, Oakland (CA).pl_PL
dc.referencesDomański H. (2007), Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEhrman Bart D., Metzger Bruce M. (2005), The Text of The New Testament Its Transmission, Corruption, and Restoration, 4th Ed., Oxford University Press, New York ‒ Oxford.pl_PL
dc.referencesGould Stephen J., Lewontin Richard C. (1979), The Spandrels of San Marco and the Pan-glossian Paradigm, „Proceedings of the Royal Society of London”, Ser. B, Vol. 205, No. 1161, s. 581‒598.pl_PL
dc.referencesKaczmarek Kamil M. (2003), Socjologia a religie. Współczynnik humanistyczny jako narzędzie wartościowania, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańpl_PL
dc.referencesKaczmarek Kamil M. (2005), Herbert Spencer o religii i porządku społecznym, [w:] A. Sakson (red.), Porządek społeczny a wyzwania współczesności, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań, s. 99‒118pl_PL
dc.referencesKaczmarek Kamil M. (2010), Guru ‒ uczniowie ‒ wspólnota, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesLenin W. (1949), Dzieła, t. 14, Książka i Wiedza, Warszawapl_PL
dc.referencesMarks K. (1953), Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, [przeł. E. Lipiński], Książka i Wiedza, Warszawapl_PL
dc.referencesMarks K. (1968), Przedmowa do wydania pierwszego, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1: Kapitał, Książka i Wiedza, Warszawa, [b.n.s.].pl_PL
dc.referencesNowak L. (1973), Teoria formacji społecznej jako teoria adaptacyjna, „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 5‒21pl_PL
dc.referencesPark R., Burgess E. (1921), Introduction to the Science of Sociology, University of Chicago Press, Chicagopl_PL
dc.referencesRicherson Peter J., Boyd R. (2001), Memes: Universal Acid or a Better Mousetrap?, [w:] R. Aunger (ed.), Darwinizing Culture: The Status of Memetics as a Science, Oxford University Press, Oxford, s. 143‒162pl_PL
dc.referencesRunciman W. G. (1989), A Treatise on Social Theory, Vol. II: Substantive Social Theory, Cambridge University Press, Cambridgepl_PL
dc.referencesRunciman W. G. (2001), Was Max Weber a Selectionist in Spite of Himself?, „Journal of Classical Sociology”, Vol. 1, No. 1, s. 13‒32pl_PL
dc.referencesRunciman W. G. (2004), The Diffusion of Christianity in the Third Century AD as a Case-Study in the Theory of Cultural Selection, „European Journal of Sociology”, Vol. 45, s. 3‒21pl_PL
dc.referencesRunciman W. G. (2005a), Culture Does Evolve, „History and Theory”, Vol. 44, Issue 1, s. 1‒13pl_PL
dc.referencesRunciman W. G. (2005b), Rejoinder to Fracchia and Lewontin, „History and Theory”, Vol. 44, Issue 1, s. 30‒41.pl_PL
dc.referencesRunciman W. G. (2008), Forgetting the Founders, „Sociological Review”, Vol. 56, Issue 3, s. 358‒369pl_PL
dc.referencesRunciman W. G. (2009), The Theory of Cultural and Social Selection, Cambridge University Press, Cambridgepl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (1980a), Niektóre zagadnienia teorii systemu społecznego Talcotta Parsonsa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2, s. 309‒325.pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (1980b), O formalizmie w ogóle, a o formalizmie cybernetycznym w szczególności, „Człowiek i Światopogląd”, nr 11, s. 138‒41pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (1981), Materializm historyczny czy biologiczny?, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 235‒53pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (1982), Nie jestem marksistą, „Studia Filozoficzne”, nr 9–10, s. 37‒42pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (1986), Dialektyka i scholastyka, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (2000), Po dwudziestu latach, „Polityka”, nr 5, [b.n.s.].pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (2009), Teoria własności siły roboczej jako nowy paradygmat socjologii pracy, [w:] J. Ttittenbrun (red.), Małe jest piękne? Stosunki własności siły roboczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, My Book, Szczecin, s. 9–29.pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (2011), Economy in Society: Economic Sociology Revisited, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tynepl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (2012), Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesWeber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, [przeł. D. Lachowska], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesWunn I. (2003), The Evolution of Religions, „International Review for the History of Religions” Vol. 50, Issue 4, s. 387‒415pl_PL
dc.contributor.authorEmailjacek.tittenbrun@amu.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record