Show simple item record

dc.contributor.authorFrydrych, Małgorzata
dc.date.accessioned2015-02-23T08:18:30Z
dc.date.available2015-02-23T08:18:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6860
dc.descriptionPraca magisterska Małgorzaty Frydrych pt. "Rekonstrukcja zdarzeń zapisanych w osadach wybrzeża klifowego zbiornika Jeziorsko" zajęła 1. miejsce w wydziałowym konkursie na najlepsze prace magisterskie w 2014 roku. Praca została napisana pod kierunkiem dra hab. Zbigniewa Rdzanego, prof. UŁ na seminarium kierunku geograficznego w Katedrze Geografii Fizycznej w ramach specjalności geoekologia z ekofizjografią.pl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem badań w niniejszej pracy są zdarzenia, które odnotowały się w cechach strukturalnych i teksturalnych osadów odsłaniających się w klifie zbiornika Jeziorsko. Ich zapis stanowią typy i cechy osadów oraz tworzone przez nie formy i struktury, których rozpoznanie i geneza stanowią istotę badań. Rekonstrukcje zdarzeń przeprowadzono w obrębie wybranych stanowisk badawczych, które stanowią podmiot pracy. Dokładniejszej analizie metodą studium przypadku poddano cztery stanowiska w miejscowości Siedlątków na wschodnim brzegu zbiornika. Zostały one wybrane po uwzględnieniu reprezentatywności typów osadów odsłaniających się w klifie. Przy ich doborze kierowano się chęcią przeanalizowania możliwie najbardziej pełnego zestawu form i struktur występujących w odsłonięciu oraz możliwością zastosowania jak największego zestawu metod. Każde stanowisko stanowi indywidualny przypadek poddany analizie, jednak mają one również wiele cech wspólnych, pozwalających na odniesienie się do całości, jaką tworzą. Odsłaniające się w nich osady powstały zasadniczo podczas jednego piętra plejstocenu i w ujęciu zespołowym mogą przedstawiać dość kompletną budowę wysoczyzny. Niezależnie od studium kilku przypadków, uwzględniono także szereg drugorzędnych stanowisk w obrębie wybrzeża klifowego, które poddano bardziej selektywnym badaniom. Metodologia badań opierała się więc na kombinacji studiów czterech stanowisk i badań rozproszonych. Indywidualne oraz całościowe rozpatrywanie przypadków pozwoli na identyfikację procesów oraz warunków, które doprowadziły do ich powstania i zrekonstruowanie zdarzeń zachodzących na obszarze zbiornika Jeziorsko.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectzbiornik Jeziorskopl_PL
dc.subjectwybrzeże klifowepl_PL
dc.subjectlądolód warciańskipl_PL
dc.subjectcechy strukturalne i teksturalne osadówpl_PL
dc.subjectklif zbiornika Jeziorskopl_PL
dc.titleRekonstrukcja zdarzeń zapisanych w osadach wybrzeża klifowego zbiornika Jeziorskopl_PL
dc.title.alternativeReconstruction of the events recorded in the sediments of the cliffed coast at the Jeziorsko reservoirpl_PL
dc.typeThesispl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Fizycznejpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record