Show simple item record

dc.contributor.authorNakonieczna-Kisiel, Halina
dc.date.accessioned2015-01-27T15:56:07Z
dc.date.available2015-01-27T15:56:07Z
dc.date.issued2014-09
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6381
dc.description.abstractThe aim of the paper is to present the effects of business operations in the world market for commodities, services and capital, focusing in particular on the growth in foreign debt.This aim is reflected in the structure of the paper. First the extent and character of business participation in the international labour organisation are shown. Next the contribution of companies to Poland’s foreign debt, as well as the development and dynamics of their debt are investigated. Eventually, the structure of instruments generating foreign debt is presented.Based on the transformations in the size and structure of debt of the analysed entities, four conclusions are formulated to complete the study.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;7
dc.subjectinternationalisation of business activityen
dc.subjectcorporate foreign debten
dc.subjectinstruments generating debten
dc.subjectumiędzynarodowienie działalności gospodarczejpl_PL
dc.subjectzadłużenie zagraniczne przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectinstrumenty generujące zobowiązaniapl_PL
dc.titleZadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw jako skutek umiędzynarodowienia działalności gospodarczejpl_PL
dc.title.alternativeCorporate foreign debt as a consequence of internationalisation of business activityen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number126-135pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesBaza danych NBP, www.nbp.pl [data dostępu: luty 2014].pl_PL
dc.referencesBaza danych UNCTAD, www.unctad.org [data dostępu: lipiec 2014].pl_PL
dc.referencesBilewicz E. (2004), Uwarunkowania wzrostu zadłużenia zagranicznego przedsiębiorstw w Polsce, maszynopis pracy doktorskiej, Szczecin.pl_PL
dc.referencesChojna J. (2012), Rola podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010–2012, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorynia M. (2012), Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej, „Ekonomista”, nr 4.pl_PL
dc.referencesGUS (2013), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotyński J. (2012), Koniunktura i handel światowy – podstawowe tendencje [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010–2012, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMG (2007), Wpływ akcesji do UE na polski handel zagraniczny, Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMroczek W. (2013), Handel zagraniczny w Polsce – czynniki i tendencje w 2012 roku [w:] Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2012 roku. Raport roczny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNakonieczna-Kisiel H. (2009), Zobowiązania zagraniczne przedsiębiorstw w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2.pl_PL
dc.referencesNarękiewicz J., Staśkiewicz J. (2010), Charakterystyka obrotów polskiego handlu zagranicznego w latach 1990–2008 [w:] J. Dudziński (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNBP (1991), Bilans Rozrachunkowy Rzeczypospolitej Polskiej za 1990 rok, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUNCTAD (2013), World Investment Report 2013, Nowy Jork i Genewa.pl_PL
dc.referencesWTO (2013 a), Trade to remain subdued in 2013 after sluggish growth in 2012 as European economies continue to struggle, WTO Press Release 688, 13 kwietnia 2013.pl_PL
dc.referencesWTO (2013 b), International Trade Statistics 2013, Genewa.pl_PL
dc.subject.jelF34
dc.subject.jelG32


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record