Show simple item record

dc.contributor.authorLis-Wielgosz, Izabela
dc.date.accessioned2015-01-08T17:32:22Z
dc.date.available2015-01-08T17:32:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1312-238X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6042
dc.descriptionПеревел с польского: Иван Н. Петровpl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja powstała w związku z projektem naukowo-badawczym pt. "Recepcja piśmiennictwa oraz literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce – historia i bibliografia twórczości przekładowej", realizowanym w Centrum Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC – 2012/05/E/HS2/03827.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisher"Boyan Penev” Publishing Center, Institute of Literature, Bulgarian Academy of Sciencespl_PL
dc.relation.ispartofseriesScripta & e-Scripta;vol. 13/2014
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleПроблема рецепции средневековой южнославянской письменности – о переводах древнесербских текстов на польский языкpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number185-195pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.referencesBalcerzan 1982: Balcerzan, E. Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik. Badacz. Tłumacz. Pisarz. Kraków, 1982, 239–255.pl_PL
dc.referencesKawecka, Petrov, Skowronek 2009: Kawecka, A., I. Petrov, M. Skowronek. “Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz. 1). Aneks. Materiały do bibliografii powojennych przekładów starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (do roku 2007).” – Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. 4. Red. M. Kuczyńska, W. Stępniak-Minczewa, J. Stradomski. Kraków, 2009, 247–273.pl_PL
dc.referencesKawecka, Petrov, Skowronek 2010: Kawecka, A., I. Petrov, M. Skowronek. “Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz. 2). Aneks. Materiały do bibliografii przekładów starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski.” – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica, 2010, № 3, 175–193.pl_PL
dc.referencesKawecka, Petrov, Skowronek 2011a: Kawecka, A., I. Petrov, M. Skowronek. “Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz.3). Aneks. Materiały do bibliografii przekładów starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (ks. protojerej Stanisław Strach, przekłady w rubryce Język naszej liturgii, „Przegląd Prawosławny”, 1996–2010).” – Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, LVI, 2011, 67–90.pl_PL
dc.referencesKawecka, Petrov, Skowronek 2011b: Kawecka, A., I. Petrov, M. Skowronek. “Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz.4). Aneks. Materiały do bibliografii przekładów starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski.” – Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. T. 6. Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie i sztuka cerkiewna w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Red. A. N. Naumow, S. Temčinas. Kraków, 2011, 309–325.pl_PL
dc.referencesKawecka, Petrov, Skowronek 2012: Kawecka, A., I. Petrov, M. Skowronek. “Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz. 5). Aneks. Mteriały do bibliografii przekładów starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski.” – Roczniki Humanistyczne TN KUL, Seria: Słowianoznawstwo, LX, z. 7, 2012, 193–218.pl_PL
dc.referencesKozak 2009: Kozak, J. Przekład literacki jako metafora. Między „logos” a „lexis”. Warszawa, 2009.pl_PL
dc.referencesNaumow 1974: Naumow, A. “Przekład z języka cerkiewnosłowiańskiego wobec problemów warstwy pośredniczącej i segmentacji tekstu.” – In: Z teorii i historii przekładu artystycznego. Red. J. Baluch. Kraków, 1974, 85–93.pl_PL
dc.referencesNaumow 1992: Naumow, A.”О przekładaniu starych tekstów cerkiewnych na język polski.” – Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka. 6, 1992, 195–201.pl_PL
dc.referencesNaumow 1995: Naumow, A. “Czy język jest konfesyjny? Uwagi przy przekładaniu Franciszka Skoryny.” – Roczniki Humanistyczne TN KUL, Seria: Słowianoznawstwo, XLIII, z. 7, 1995, 33–41.pl_PL
dc.referencesNaumow 1996: Naumow, A.”Trudna sztuka przekładania.” – In: Orthodoxia – Przegląd Prawosławny, 3 (129), 1996, 15–17.pl_PL
dc.referencesSłownik 1988: Słownik 1988: Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wrocław, 1988.pl_PL
dc.referencesStradomski 2011: Stradomski, J. “O obecności i recepcji tekstów średniowiecznej literatury Słowian południowych w dawnej Rezczpospolitej (uwagi o tekstach Jana Egzarchy Bułgarskiego w rękopisach cerkiewnych w Polsce).” – Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. 6. Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie i sztuka cerkiewna w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Red. A. N. Naumow, S. Temčinas. Kraków, 2011, 137–161.pl_PL
dc.referencesTokarz 2010: Tokarz, B. Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Katowice, 2010.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska